Aktuální k 26. 3. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

26. března 2020 vydalo prestižní německé vydavatelství Thieme v časopise Laryngorhinootologie přehledový článek Pandemie COVID-19 a otolaryngologie: Co je v současné době důležité?

Přehled shrnuje současné poznatky o dopadu pandemie COVID-19 na práci otolaryngologa. Je zde prezentována aktuálně diskutovaná role anosmie (ztráta čichu) a hyspomie (snížení čichového vjemu) jako symptomu spojeného s COVID-19. Studie je spojená s Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí v Kolíně nad Rýnem.

Jak se COVID-19 liší od normální chřipky nebo chřipkové infekce? Které aspekty SARS-CoV-2 a COVID-19 jsou relevantní pro ORL medicínu? Kdy jsou lékaři ORL zvláště ohroženi? Jakou roli hrají otolaryngologové při současné nemoci a s jakými možnými úkoly se budou v blízké budoucnosti potýkat?

Detekce patogenu se provádí pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Materiál se nachází v krku nebo nosu, kde se virus replikuje v raných stádiích nemoci. Umístění replikace viru by mohlo hrát roli – pacienti by mohli být negativní v nose, ale pozitivní v hlubokém krku. V pozdějších stádiích nemoci u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče má extrakce sekrece z plic smysl, protože replikace viru se v hltanu téměř nevyskytuje. Během fáze projevu dominují příznaky podobné chřipce, nejčastějším příznakem je horečka následovaná kašlem. Kašel je suchý, reproduktivní, produkce hlenu je nízká. Zdá se, že rýma je atypickým příznakem COVID-19. Pravidelně je popisováno škrábání v krku a méně často průjem. Tyto příznaky se projevují po dobu 3-5 dnů, tedy dobu, která nabízí velmi dobré možnosti rozlišení mezi chřipkovou infekcí a chřipkou, při které člověk onemocní relativně náhle, nastoupí relativně rychle silná horečka, bolesti hlavy a svalů.

Čichová porucha, která je z pohledu ORL zvláště zajímavá, je porucha, která byla popsána ve všech postižených zemích a údajně přetrvává až u dvou třetin infikovaných pacientů. Počáteční analýza kolínských pacientů a zpětná vazba v globálním mediálním prostředí (nejsou k dispozici spolehlivé údaje a žádné vědecké studie) ukazuje, že se jedná o symptom dočasné povahy. Zdá se, že čichová porucha COVID-19 je jasně odlišitelná od postinfekční čichové poruchy po rinitidě nebo jiné infekci horních cest dýchacích. Většina pacientů popisuje poměrně náhlý nástup, téměř úplnou ztrátu čichu (většinou anosmii, zřídka hyspomii). Na rozdíl od infekční čichové poruchy během rinitidy nebo po ní, u pacientů s COVID-19 se obvykle vyskytuje méně dalších příznaků, jako jsou nosní dýchací potíže, obstrukce nosu, klinicky projevená rinitida nebo nadměrná sekrece nosu.

Jedno je však jisté: nově vznikající čichová porucha u jinak zdravého člověka, by nyní měla každého lékaře ORL učinit obezřetným a odpovídající pacienti by měli být považováni za infekční až do dalších příznaků.

COVID-19 představuje pro všechna lékařská oddělení obrovské výzvy. Ve většině případů je nemoc mírná, 15 % případů je závažných a hlavní riziková skupina jsou starší lidé. Lékaři ORL jsou zvláště rizikovou skupinou a musí věnovat vlastní ochraně mimořádnou pozornost. Odborníci ORL by mohli využít své znalosti v oblasti léčby horních cest dýchacích a hrát v některých oblastech pandemie koronavirů v nemocnicích důležitou roli.

Zdroj: Laryngorhinootologie. 2020 Mar 26. doi: 10.1055/a-1095-2344. [Epub ahead of print]