Aktuální k 6. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Časopis JAMA zveřejnil 6. dubna 2020 úvodní článek obsahující klinické a výzkumné reakce lékařů týkající se kritické nemoci u pacientů s COVID -19.

Obětaví, zapálení i vyčerpaní kliničtí lékaři po celém světě spolupracují na vytvoření profilu pandemie koronaviru COVID-19. Nebývalá potřeba intenzivní péče v tomto období je pro kliniky výzvou, aby přenesli své nejlepší výsledky k pacientům a zároveň oslovili vedoucí zdravotnických péčí s potřebou optimálního řízení zdrojů a vytvoření kompetentních podmínek.

Smyslem vzniku této komunity nadšených kliniků v kritické péči je sdílení raných pozorování prostřednictvím tradičních i sociálních médií, takže poznatky od jedné skupiny pacientů mohou pomoci v péči o další.

Multicentrická zpráva Grasselliho a jeho kolegů poskytuje důkaz a zátěži kritického onemocnění spojeného s COVID-19 v italské Lombardii: 1599 převážně starších mužských pacientů s komorbidními podmínkami přijatými na jednotkách intenzivní péče od 20. února do 18. března 2020. Na konci sledovaného období zemřelo 26% pacientů, zatímco 58% zůstalo na JIP. Jak bylo uvedeno v jiných zprávách, zdálo se, že starší pacienti mají nejhorší výsledky. Demografické charakteristiky italské populace v této studii se v některých ohledech liší od dřívějších zkušeností v Číně. Obě země uváděly mužské pohlaví, vyšší věk a vysoký krevní tlak jako rizikové faktory pro závažné onemocnění COVID-19.

V průběhu výše uvedených 28 dní bylo téměř 1600 pacientů, z nichž většina vyžadovala ventilační podporu, přijato na 72 italských JIP, což je průměrně 22 pacientů na JIP. Průměrná délka pobytu na JIP byla 9 dní. Tento požadavek daleko převyšuje kapacitu systému zdravotní péče s nejlepšími zdroji a poukazuje na potenciální úmrtnost v méně zdrojových oblastech.

Pozorování Lombardie také informuje vyšetřovatele, kteří plánují tolik potřebné intervenční studie, a to zvážením míry využití podpory života, úmrtnosti a závažnosti výsledků morbidity u pacientů s COVID-19. V tomto ohledu jsou důležité souvislosti, protože trajektorie nemoci jsou závislé na každém prostředí a okolnostech. Celosvětově se tím rozumí nezbytnost rychle navrhnout a provést léčebné studie zaměřené na pandemii.

Například studie s randomizovanou integrovanou multifaktoriální adaptivní platformou pro pneumonii získanou ve společenství (REMAP-CAP) byla vytvořena pro pandemii chřipky H1N1 v roce 2009. REMAP-CAP se nyní zaměřil na COVID-19 a aktivně přijímá pacienty z Evropské unie, Velké Británie, Kanady, Austrálie, z Nového Zélandu a Saudské Arábie. Nové domény jsou vyvíjeny a integrovány s nově se objevujícím chápáním choroby COVID-19.

Vedoucí konzorcií klinického výzkumu vedených mezinárodními výzkumnými pracovníky a kliničtí lékaři z kritických péčí se připojili k reakci na tuto pandemickou výzvu. Nyní je vytvořen plán pro další adaptivní randomizovaný test na globální platformě a stále větší počet zemí se zavázal připojit k této alianci, vedené Světovou zdravotnickou organizací pod názvem SOLIDARITY. Efektivita bude zkoumána pomocí častých prozatímních analýz tak, aby ty nejslibnější byly nadále hodnoceny, zatímco nejméně efektivní budou vyřazeny. Tento proces se může ukázat jako jeden z největších mezinárodních platforem prováděných v období pandemie a představuje aspirativní přístup k univerzálně koordinovanému úsilí o pomoc těm, kteří jsou postiženi COVID-19.

Zdroj: JAMA. Published online April 6, 2020. doi:10.1001/jama.2020.5775