COVID-19: Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí a mladistvých

Aktuální k 29. 6. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Zpráv o nemoci COVID-19 v posledních měsících přibývá a analýzy systémových databází nemocnic přináší nové informace o průběhu nemoci u různých věkových kategorií. Nedávné studie ukázaly, že průběh onemocnění u dětí a mladistvých se významně liší od průběhu u dospělých ve středním a vyšším věku. Informace přinesl časopis The New England Journal of Medicine, ve kterém dvě nezávislé skupiny výzkumníků popsaly onemocnění jako multisystémový zánětlivý syndrom (MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children).

V první studii se autoři zaměřili na děti a mladistvé, kteří vykazovali klinické příznaky Kawasakiho choroby, syndromu toxického šoku, myokarditidy a potenciálního MIS-C u hospitalizovaných pacientů mladších 21 let. Ze 191 potenciálních případů pozitivních na COVID-19 šlo o 95 pacientů, kteří vykazovali příznaky MIS-C (laboratorně potvrzená akutní nebo nedávná závažná akutní respirační infekce COVID-19) a 4 s podezřením na MIS-C (splněná klinická a epidemiologická kritéria). Z toho 54 % byli muži; věkové rozložení bylo:  31 % ve věku 0 až 5 let, 42 % ve věku 6 až 12 let a 26 % ve věku 13 až 20 let. Pacienti měli horečku nebo zimnici; 97 % mělo tachykardii, 80 % gastrointestinální příznaky, 60 % vyrážku, 56 % infekci spojivky a 27 % změny na sliznicích. Laboratorní nálezy byly obdobné jako u střední věkové kategorie, tj. zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu (100 %), d-dimeru (91 %) a troponinu (71 %). Léky na podporu systémového tlaku dostávalo 62 % pacientů, 53 % mělo známky myokarditidy, 80 % bylo přijato na jednotku intenzivní péče a 2 zemřeli. Střední délka hospitalizace byla 6 dní. Zajímavostí v odlišnosti průběhu nemoci je, že v rozmezí šesti týdnů před hospitalizací mělo až 24 % pacientů nemoc kompatibilní s nemocí COVID-19,  38 % bylo v kontaktu s osobou, která měla potvrzené onemocnění COVID-19, a 22 % bylo v kontaktu s osobou, která měla příznaky COVID-19.(zdroj 1)

Do druhé studie byli zahrnuti pacienti, u kterých zdravotní stav vyžadoval hospitalizaci, bylo jim méně než 21 let, měli horečku, která trvala nejméně 24 hodin, laboratorní nález potvrzoval zánět a postižení více orgánů a zároveň byli pozitivní na COVID-19. Ze 186 pacientů, kteří vykazovali příznaky MIS-C bylo 70 % pozitivních na COVID-19, 62 % byli muži a průměrný věk byl 8,3 roku. Poruchy kardiovaskulárního systému mělo 80 % pacientů,  gastrointestinálního systému 92 % pacientů, změny krevního obrazu 76 % pacientů, změny na kůži nebo sliznici 74 % a poruchy respiračního systému 70 % pacientů. Střední délka hospitalizace byla 7 dní. Hospitalizaci na jednotce intenzivní péče potřebovalo 80 % pacientů, 20 % dostalo mechanickou ventilaci, 48 % dostalo léky na podporu systémového tlaku a 4 pacienti zemřeli. Změny na srdečních cévách (aneuryzma) mělo 8 % pacientů a 40 % mělo klinické příznaky Kawasakiho choroby. Většina pacientů (92 %) měla zvýšené hodnoty alespoň čtyř biomarkerů označujících zánět. Nejčastěji byl zvýšený C-reaktivní protein, zvýšený počet lymfocytů, snížené množství albuminu a zvýšené množství fibrinogenu. Až polovina pacientů měla zvýšené hladiny troponinu (pozn. troponin se v krvi u zdravých pacientů nevyskytuje). Většina pacientů byla hospitalizováná z důvodu MIS-C 1 až 2 týdny po infekci COVID-19.(zdroj 2)

Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí spojený s COVID-19 vedl k vážným a život ohrožujícím onemocněním (hyperzánětlivý syndrom s dermatologickými, mukokutánními, gastrointestinálními projevy a srdeční dysfunkcí) u dříve zdravých dětí a mladistvých.

Zdroj 1: Dufort EM, Kourmans EH, Chow EJ, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in New York State. The NEJM, published online June 29, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2021756. 

Zdroj 2: Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in U. S. Children and Adolescents. The NEJM, published online June 29, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2021680.