Aktuální k 17. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Časopis The Journals of Gerontology: Series A vydal 17. dubna 2020 zprávu o výzkumu o gerontovědním pohledu na úmrtnost v souvislosti s Covid-19.

V prosinci 2019 se objevil nový koronavirus, SARS-CoV-2, který během několika měsíců vedl ke globální pandemii. COVID-19, nemoc způsobená tímto vysoce nakažlivým virem, může mít vážné zdravotní důsledky, i když rizika komplikací jsou velmi závislá na věku. Míra hospitalizace a úmrtí je u dětí menší než 0,1%, u starších lidí se však zvyšuje na 10% nebo více. Kromě toho trpí vážnými důsledky COVID-19 ve všech věkových kategoriích častěji muži než ženy. Tyto vzorce jsou pro gerontovědní komunitu známé. Vliv věku a pohlaví na úmrtnost způsobenou COVID-19 odrážejí účinky stárnutí na téměř všechny hlavní příčiny úmrtnosti. Tyto podobnosti jsou zde prozkoumány a zdůrazňují potřebu zvážit roli základních biologických mechanismů stárnutí při potenciální léčbě a výsledcích COVID-19.

Pandemie COVID-19 je na rozdíl od všeho, co jsme zažili v našich životech, jiná. Ale existují určité vzorce této katastrofické nemoci, které jsou velmi dobře známy těm, kteří se zabývají výzkumem stárnutí. Epidemiologická analýza případů a úmrtí identifikovala řadu rizikových faktorů pro úmrtnost na komplikace vyplývající z COVID-19. Konkrétně riziko závažných komplikací a úmrtnosti dramaticky stoupá v pozdějším věku, COVID-19 lze tedy považovat za nemoc starších lidí. Účinek věku na riziko úmrtí v důsledku COVID-19 se zvyšuje s věkem exponenciálně. Míra úmrtnosti (riziko úmrtí u osob s diagnózou COVID-19) je u dětí 0,1% (1 z 1 000), ale u starších osob v Číně je to až 14,8%  a u starších Italů a Američanů dokonce vyšší.

Údaje o případech a úmrtích na COVID-19 byly získány v ohniscích nákazy v Číně, Itálii a New Yorku. Údaje za Itálii poskytly odhady míry úmrtnosti na prokázané případy (CFR). Čínská data zahrnovala opravy kvůli několika předpojatostem, aby poskytla přesnější odhad „Infection Fatality Ratio“ (IFR). New York City poskytuje data týkající se úmrtí na 100 000 obyvatel a měří riziko úmrtí COVID-19 pro kohokoli v určité věkové třídě, bez ohledu na stav infekce. Věkové třídy pro Itálii a Čínu byly počítány v desetiletých intervalech. Pro New York je méně věkových tříd.

Míra úmrtnosti na COVID -19 je specifická podle věku, ať už se počítá na základě jednotlivých případů (CFR v Itálii, IFR v Číně), nebo pokud jde o úmrtí na 100 000 obyvatel (v New Yorku) – všechny vykazují s věkem jasný vzorec exponenciálního nárůstu pro muže i ženy. Vzorec závažnosti související s věkem ve výsledcích COVID-19 se odráží v celkové úmrtnosti.

Ve všech hlavních příčinách úmrtnosti mají muži tendenci ke zvýšenému riziku úmrtí ve všech věkových skupinách. Míra mužské úmrtnosti se zdá být srovnatelná s tím, co vidíme u srdečních chorob, ale vyšší než u úmrtí způsobených cukrovkou nebo kombinovanou chřipkou a pneumonií.

Vědci a tisk přispěli velkou měrou ke skutečnosti, že věk je největším rizikovým faktorem pro COVID-19. Možným vysvětlením tohoto zvýšení rizika úmrtnosti by mohlo být snížení imunitních a zánětlivých procesů souvisejících s věkem. Možným vysvětlením tohoto zvýšeného rizika úmrtnosti by mohlo být snížení imunitních a zánětlivých procesů souvisejících s věkem. To je pravděpodobně přispívající faktor, vzhledem k tomu, že věk obecně vede ke snížení adaptivní imunitní funkce a ke zvýšení prozánětlivé aktivity. Nicméně, to nebude kompletní scénář, a to alespoň ze dvou důvodů: Za prvé, prakticky všechny fyziologické systémy a buněčné procesy s věkem klesají, neomezují se pouze na imunitní a zánětlivé dráhy, a za druhé, existuje řada dříve existujících stavů, které by mohly zvyšovat riziko COVID-19, včetně hypertenze, ischemické choroby srdeční, cukrovky a vysokého indexu tělesné hmotnosti. S ohledem na pandemii coronavirus vědci také navrhli, že k léčbě nebo prevenci COVID-19 lze použít „gerontoprotektivní“ léčby, jakými jsou rapamycin (lék potlačující činnost imunitního systému) nebo senolytika (tzv. léky proti stárnutí).

Nelze pochybovat o interakci biologie stárnutí a úmrtnosti COVID-19 a zdá se pravděpodobné, že lepší pochopení tohoto vztahu by pomohlo nejen při výzkumu biologie virové citlivosti a progrese život ohrožujících důsledků, ale také pro odpovědi na otázku, jak stárnutí vytváří škodlivé prostředí, které zesiluje negativní důsledek virové zátěže.

Zdroj: The Journals of Gerontology: Series A, glaa094, 17 April 2020 https://doi.org/10.1093/gerona/glaa094