COVID-19: srovnání úmrtnosti v USA a v dalších 18 zemích

Aktuální k 12. 10. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Spojené státy americké zaznamenaly více úmrtí na nemoc COVID-19 než kterákoli jiná země a zároveň mají jednu z nejvyšších kumulativních úmrtností na obyvatele. Nejnovější studie se tak zabývala otázkou, do jaké míry byla úmrtnost v USA způsobena nárůstem případů COVID-19 před a po zavedení opatření proti šíření nemoci. Porovnávána byla úmrtnost na COVID-19 a úmrtnost ze všech příčin v roce 2020 v USA s úmrtností v dalších 18 zemích. Sledované období 38 týdnů, tj. od začátku pandemie až do 19. září, bylo rozděleno na období před a po zavedení politických intervencí ve sledovaných zemích.

Míra úmrtnosti na COVID-19 na sto tisíc obyvatel byla stanovena následovně: (1) nízká (úmrtí na COVID-19, <5/100 000), (2) střední (5-25/100 000), a (3) vysoká (>25/100 000). Nízká míra úmrtí na počátku pandemie byla v Jižní Korei, Japonsku a Austrálii; střední v Norsku, Finsku, Rakousku, Dánsku, Německu, Izraeli, Švýcarsku a Kanadě. Vysoká úmrtnost od počátku pandemie byla v Nizozemsku, Francii, Švédsku, Itálii, Velké Británii, Španělsku, Belgii a USA.

Ačkoli byla na počátku pandemie v USA hlášena nižší úmrtnost (60,3/100 000) než v Belgii (86,8/100 000) nebo Španělsku (65/100 000), po 10. květnu došlo k poklesu úmrtnosti ve všech zmíněných zemích kromě USA. Například mezi 10. květnem a 19. zářím 2020 byla míra úmrtnosti v Itálii 9,1/100 000, zatímco míra úmrtnosti v USA byla 36,9/100 000. Nicméně díky intervencím došlo k poklesu úmrtí ve všech sledovaných zemích – viz. tabulka:

Srovnání zemí s nízkou, střední a vysokou úmrtností před (modrý rámeček) a po (červený rámeček) zavedení opatření proti COVID-19. Převzato z Bilinski a Emanuel, JAMA, 2020.

V porovnání s ostatními zeměmi došlo v USA k vysoké úmrtnosti spojené s COVID-19 a také k nadměrné úmrtnosti ze všech příčin do září 2020. Po prvním vrcholu na začátku jara zůstala úmrtnost v USA spojená s COVID-19 a ze všech příčin vyšší než v zemích ve skupině s vysokou mírou úmrtnosti na COVID-19 (např. Belgie, Itálie a pod). To mohlo být výsledkem několika faktorů, včetně slabé infrastruktury veřejného zdraví a nejednotnou reakcí jednotlivých států USA na pandemii.

Limity této analýzy zahrnují rozdíly v riziku úmrtnosti: americká populace je mladší, ale má více komorbidit ve srovnání s ostatními zeměmi.

Zdroj: Bilinski A, Emanuel EJ. COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison Countries. JAMA, published online October 12, 2020. doi:10.1001/jama.2020.20717. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771841