Obsah žádosti: Jak velkou měsíční paušální částku nyní Vaše organizace platí za sepisování stávající telekomunikační technologie

26. 4. 2012 – Odpověď: Za servis telefonní ústředny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně platí měsíčně paušální částku ve výši 37.549,- Kč bez DPH, tj. 45.058,80 Kč s DPH.

Datum podání žádosti: 4.5.2012

Obsah žádosti: Dotaz

7.5.2012: Odpověď