Žiadosť o sprostredkovanie informácií o veřejných zakázkách (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky FNUSA 2009 – duben 2011 ) – názov, dátum zadania, ukončenia, typ riadenia, počet uchádzačov, víťazný uchádzač, predpokladaná cena, záverečná vysúťažená cena.

Odpověď 28.04.2014
Veřejné zakázky a požadované informace k nim od 05/2011 do 12/2012 jsou k dispozici na https://ezak.fnusa.cz/
Veřejné zakázky od roku 2013 a požadované informace k nim dostupné naleznete na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam
INFO_2014_002_Bú_odpověď