Obsah žádosti:

Jedná se o dodatečné informace k veřejné zakázce číslo 60024740 na dodávky elektrické energie, jejíž oznámení o zakázce bylo zveřejněno 9.3.2009. Konkrétně bych potřeboval vědět celkové množství nebo rozsah zakázky, tedy kolik celkem Kilowatthodin byl předpokládaný objem zakázky. Poskytnutá data budou základem statistické analýzy. Jméno Vaší instituce bude v práci zmíněno pouze v příloze jako spolupracující instituce.

12. 3. 2012 – Odpověď :

Předpokládaný odběr za období 1.3.-31.12.2009 – 8.870 MWh. Předpokládaný odběr v roce 2010 – 10.440 MWh.

Předpokládaný odběr vroce 2011 – 10.990 MWh

Celkový předpokládaný odběr po dobu trvání smlouvy 30.300 MWh