Obsah žádosti:

Dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat o poskytnutí informace týkající se systému přístupů do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů. Můj dotaz směřuje zejména k následujícím zjištěním; (i) jaký systém přístupů do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů je ve Vaší nemocnice zaveden, (ii) kdo má do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů přístup, resp. zda se může k dokumentaci dostat i pracovník nemocnice, který pacienta neléčí, nebo pracovník zcela jiné, nesouvisející odbornosti, (iii) na základě jakých údajů je přístup do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů možný (jméno, rodné číslo pacienta, jiné?), (iv) dochází-li k poučení pacientů o způsobu nakládání s jejich zdravotnickou dokumentací, (v) jakým způsobem, a zdali vůbec, může pacient ověřit, kdo do jeho dokumentace nahlížel, (vi) může pacient vyloučit vedení elektronické zdravotnické dokumentace?

11. 7. 2012 – Odpověď