Obsah žádosti:

výše finančních prostředků vyplacených řediteli a náměstkům ve formě platů či odměn v roce 2010 a 2011

05.12.2011 – Odpověď