Detekce SARS-CoV-2 testováním SHERLOCK One-Pot

Aktuální k 8. 10. 2020

Zpracovala: Dominika Pirklová, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

CRISPR-diagnostické testy, jako je SHERLOCK, poskytují efektivní nástroj pro detekci virových a bakteriálních patogenů. Při ošetřování pacientů se však používají jednodušší metody, protože testy typu SHERLOCK závisí na extrakci RNA, u které může dojít ke kontaminaci vzorku.

Tento problém řeší zjednodušená varianta testu zvaná STOP:

STOP (SHERLOCK Testing in One Pot) je efektivní test, který kombinuje zjednodušenou extrakci virové RNA s jejím zmnožením (amplifikací) a detekcí zprostředkovanou CRISPR. Tento test lze provést při nezměněné teplotě za méně než hodinu a s minimálním vybavením.

Díky tomu, že probíhá v jedné zkumavce, je odolný vůči kontaminaci a vykazuje citlivost 93,1 % a specificitu 98,5 %. Detekce zabere mezi 15 až 45 minutami. Odběr vzorků se provádí nosním výtěrem.

Zdroj: Joung J, Ladha A, Saito M, Kim NG, Woolley AE, Segel M, Barretto RPJ, Ranu A, Macrae RK, Faure G, Ioannidi EI, Krajeski RN, Bruneau R, Huang MW, Yu XG, Li JZ, Walker BD, Hung DT, Greninger AL, Jerome KR, Gootenberg JS, Abudayyeh OO, Zhang F. Detection of SARS-CoV-2 with SHERLOCK One-Pot Testing. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1492-1494. doi: 10.1056/NEJMc2026172. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32937062; PMCID: PMC7510942.