Aktuální k 8. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

8. dubna 2020 zveřejnilo vydavatelství časopisu Lancet HIV článek o dopadech pandemie COVID-19 na nemocné HIV a tuberkulózou v Nigérii.

24. března 2020 byl Světový den tuberkulózy – ale letos byla tuberkulóza zastíněna pandemií COVID-19. Před vznikem COVID-19 byla koinfekce HIV s tuberkulózou prioritou v úsilí o kontrolu HIV /AIDS v Africe. „Tuberkulóza je problém na celém světě. V Africe je však epidemie tuberkulózy spojena s HIV pozitivitou a koinfekce HIV-tuberkulózy má jasný dopad na úmrtnost. “uvedl Matteo Zignol (Globální program tuberkulózy WHO). Imunitní stav, díky kterému jsou lidé s HIV náchylní k tuberkulóze, by je také mohl učinit náchylnými k infekci koronaviry. COVID-19 již ovlivňuje kontrolní opatření pro tuberkulózu a HIV, zatímco WHO a UNAIDS shromažďují údaje a důkazy, aby zpracovali doporučení pro řízení COVID-19 v souvislosti s koinfekcí HIV-tuberkulózy. Tereza Kasaeva (ředitelka Globálního programu tuberkulózy WHO) řekla The Lancet HIV, že WHO chce zajistit, aby reakce na pandemii COVID-19 neovlivnila kontinuitu základních služeb pro lidi postižené tuberkulózou. Cílem organizace je maximalizovat společnou podporu při řešení obou nemocí. Kasaeva řekla, že dodávka a přeprava tuberkulózních léků může být narušena zrušením letu a uložením cestovních omezení. „Lety se ruší a letecké společnosti se uzavírají.“ Bude to velký problém pro zásobování léky a jedná se o problém WHO. Zemím by neměly docházet zásoby, protože pacienti musí mít přístup k léčbě. Potřebují dokončit léčbu, protože pokud tomu tak není, nejhorším výsledkem je rezistence na léky, což je velká hrozba pro globální kontrolu tuberkulózy.“

Nigérie má značné procento nemocných tuberkulózou a rozdíl mezi odhadovanými a hlášenými případy choroby je také velký. Pět dní po potvrzení prvního případu COVID-19 v Ibadanu, jednom z největších nigérijských měst, se u zdravotních pracovníků zvýšila obava o osobní bezpečnost.

Před příchodem COVID-19 sloužilo primární zdravotní středisko v Iyana Church v Ibadanu jako aktivní středisko pro odběr vzorků tuberkulózy, odkud byly vzorky odebírány k testování do ústřední vládní laboratoře. Ale od potvrzení případů COVID-19 v Ibadanu řekl Wale Adeosun, vedoucí oddělení pro tuberkulózu ve zdravotním středisku, že se vzorků nedotkl. „Máme 25 vzorků, které by měly být zpracovány.“ Budou však vyřazeny, protože se jich nikdo v této době nechce dotknout. Když se vše vrátí do normálu, přinesou pacienti čerstvé vzorky pro testování na tuberkulózu. “ řekl Adeosun pro The Lancet HIV.

Zdravotničtí pracovníci se zdráhají manipulovat se vzorky pro testování na tuberkulózu kvůli podobnosti příznaků tuberkulózy a COVID-19: kašel, horečka a potíže s dýcháním. „Oba útočí na plíce a jsou přenášeny hlavně blízkými kontakty,“ dodal Zignol. „Ale jsou docela odlišné. Tuberkulóza je chronické onemocnění s kašlem pacientů po dobu minimálně 2 týdnů, COVID-19 má však rychlejší nástup. Jednoduchá diferenciální diagnostika dobře vyškolenými poskytovateli služeb je bude moci rozlišit,“ uvedl Zignol.

Zdravotničtí odborníci v Nigérii však nečekají změny. „Chybí nám zdroje, abychom každého chránili, než zjistíme, zda je pacient nakažený, a proto přijímáme extrémní opatření.“ řekl Matron Oni Aluko (vedoucí zdravotního církevního střediska Iyana).

V ústředním středisku screeningu a léčby tuberkulózy státu Oyo, nemocnice Jericho Chest, sdíleli zdravotní sestry a podpůrný personál podobné obavy. Přestože nemocnice byla určena pro karanténu pro pacienty s potvrzeným COVID-19, zdravotničtí pracovníci interagující s lidmi s podezřením na tuberkulózu, kteří by mohli mít COVID-19, měli být ještě řádně vyškoleni na virové onemocnění.

Na rozdíl od zdravotního střediska v Iyana má místní vláda na severovýchodě Ibadanu v rámci svého sekretariátu kliniku tuberkulózy. Kromě screeningu nových případů klinika zajišťuje léčbu. Na jedné z polic v kancelářské části kliniky byly uspořádány desítky krabic obsahující léky pro pacienty s tuberkulózou, kteří byli léčeni na klinice, a každá krabička měla na sobě napsané jméno pacienta s modrou značkou. „Všichni tito pacienti by dnes měli přijít, aby dostali své léky, ale nedostavili se. Osm z nich je nakažených virem HIV a velmi se obávám o jejich bezpečnostní a zdravotní stav, “řekl Bankole Adewumi, vedoucí pracovník v zařízení.

Adewumi sdělil, že centrum ošetřuje denně až 50 pacientů, ale v den, kdy Lancet HIV pracoviště navštívil, se objevila pouze jedna osoba, která dostávala léky, jejichž zásoba je jen na pár týdnů. „Bojíme se, že se zdravotní stav našich pacientů během tohoto období zhorší, protože i když nás vláda požádala, abychom kliniku i po ukončení jejího chodu nadále provozovali, mnozí z našich pacientů se spoléhají na veřejnou dopravu a dojíždějí na kliniku,“ řekl. Neočekávaná povaha nástupu COVID-19 však neumožňovala adekvátní doplnění zásob ze skladu léků, aby se přizpůsobily takové logistické změně.

Zatímco nigerijská vláda uvedla, že její nejvyšší prioritou je zastavit šíření COVID-19 a zajistit, aby kliniky HIV a tuberkulózy zůstaly otevřené, UNAIDS navrhla zavedení diferencovaného poskytování služeb pro HIV. Návrhy UNAIDS zahrnují vícenásobné dávkování, komunitní antiretrovirovou distribuci, omezit zbytečné expozice COVID-19 na klinikách a snížit tlak na zdravotnické systémy.

UNAIDS vyzývá vlády, aby nepozastavovali diagnostiku a léčbu tuberkulózy. „Zprávy je třeba objasnit, aby se lidé s příznaky tuberkulózy, včetně dlouhodobé horečky a kašle, nevyhýbali zdravotnickým zařízením ani neodkládali hodnocení kvůli COVID,“ řekl Shannon Hader (zástupce výkonného ředitele UNAIDS). Návštěvy v nemocnici je třeba minimalizovat, aby se snížilo vystavení COVID-19 a aby se rezervovaly pro lidi vyžadující hospitalizaci.

Zdroj: Lancet HIV, 8. dubna 2020 DOI: https: //doi.org/10.1016/S2352-3018 (20) 30109-0