Důsledky COVID-19 u hospitalizovaných pacientů

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 17. 3. 2021 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association článek, ve kterém autoři vyhodnocují stav pacientů čtyři měsíce po hospitalizaci s COVID-19.

Francouzští vědci analyzovali dlouhodobé důsledky COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří se s touto nemocí léčili mezi 1. březnem a 29. květnem 2020. Čtyři měsíce po jejich propuštění z nemocniční péče zavolali 478 pacientům. 177 z nich (37 %) poté pozvali k dalšímu hodnocení.

V průběhu telefonního hovoru zmínilo 244 pacientů (51 %) nejméně jeden přetrvávající příznak, se kterým před proděláním COVID-19 neměli potíže. Jednalo se především o únavu (37 %), problémy s kognitivními funkcemi (21 %) nebo dýcháním (16 %).

Dalšího hodnocení se účastnilo 177 pacientů, z nichž 97 se v době hospitalizace léčilo na jednotce intenzivní péče. Těchto 177 pacientů prošlo testem, který hodnotil jejich fyzickou i duševní únavu a motivaci. Test odhalil, že průměrný pacient vykazoval jak duševní únavu, tak sníženou motivaci. U 108 z těchto 177 pacientů (63 %) lékaři také objevili abnormality na plicích. U 33 pacientů (19 %) se jednalo o závažnější změny (fibrotické léze).

Vědci z těchto výsledků vyvozují, že přetrvávající potíže a změny na plicích jsou u pacientů s onemocněním COVID-19, kteří byli před čtyřmi měsíci propuštěni z nemocnice, běžné. Uvádějí však také, že studie je omezená nízkým počtem pacientů a bude třeba ji ověřit dalšími výzkumy.

 

Zdroj: The Writing Committee for the COMEBAC Study Group. Four-Month Clinical Status of a Cohort of Patients After Hospitalization for COVID-19. JAMA. Published online March 17, 2021. doi:10.1001/jama.2021