Efektivita a bezpečnost vakcíny Pfizer/BioNTech pro adolescenty

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

V prestižním časopise The New England Journal of Medicine vyšel 27. května 2021 článek o efektivitě a bezpečnosti vakcíny BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) při použití u adolescentů.

Vakcíny proti COVID-19 nebyly ještě donedávna povoleny pro nouzové použití u osob mladších 16 let. Vědci se proto rozhodli zjistit, jestli je použití vakcíny Pfizer–BioNTech u této skupiny bezpečné a efektivní.

Vědci v této mezinárodní studii rozdělili 2260 adolescentů mezi 12 a 15 lety náhodně do dvou stejně velkých skupin. První skupině podávali lékaři ve dvou dávkách placebo, zatímco druhé skupině podávali vakcínu Pfizer–BioNTech rovněž ve dvou dávkách. Lékaři přitom také nevěděli, jestli danému adolescentovi právě podávají vakcínu anebo placebo.

Vedlejší účinky po očkování byly u skupiny s vakcínou pouze mírné. Adolescenti nahlásili přibližně v 80 % případů bolest v místě vpichu a v 60 % případů únavu a bolest hlavy. Týden po obdržení druhé dávky se ve skupině s vakcínou nenakazil ani jediný adolescent, zatímco ve skupině s placebem se nakazilo 16 adolescentů. Vědci navíc zaznamenali vyšší protilátkovou odpověď na vakcínu Pfizer–BioNTech u adolescentů (12 až 15 let) než byla dříve naměřena u lidí mezi 16 a 25 lety.

Vědci při podání vakcíny Pfizer–BioNTech adolescentům zaznamenali 100% efektivitu v období jednoho týdne po druhé dávce vakcíny. Vakcína měla příznivý bezpečnostní profil a vyvolala vyšší imunitní odpověď než ve starších věkových skupinách.

Výzkum byl financován společnostmi BioNTech a Pfizer.

 

Zdroj: Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, Gurtman A, Absalon J, Lockhart S, Perez JL, Walter EB, Senders S, Bailey R, Swanson KA, Ma H, Xu X, Koury K, Kalina WV, Cooper D, Jennings T, Brandon DM, Thomas SJ, Türeci Ö, Tresnan DB, Mather S, Dormitzer PR, Şahin U, Jansen KU, Gruber WC; C4591001 Clinical Trial Group. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 2021 May 27. doi: 10.1056/NEJMoa2107456. Epub ahead of print. PMID: 34043894.