Aktuální k 15. 4. 2020

MUDr. Jan Tomčík, I. neurologická klinika

Guillainův–Barrého syndrom (GBS) je závažné autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu, obvykle vyvolané akutním infekčním procesem. Nazývá se také akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (AIDP). Jde o poměrně vzácné onemocnění, za rok je nemoc diagnotiskována u 0,16 až 4 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nemoc se projevuje vzestupnou paralýzou, začínající slabostí v nohou, která se šíří do horních končetin a obličeje. GBS se dá vyléčit, nicméně při vážných plicních komplikacích může skončit smrtí. Jde o jednu z hlavních příčin netraumatických paralýz na světě.

V případové studii z 18. ledna letošního roku je uveden případ pacienta s Guillainův-Barrého syndromem s potvrzenou infekcí COVID-19. GBS se běžně vyskytuje po předchozím spouštěči, nejčastěji po infekci. Doposud byl popsán pouze jeden případ GBS spojený s nákazou COVID-19. Lékaři by měli tuto diagnosu zvážit, protože by mohla vyžadovat vhodná izolační opatření zejména u pacienta, u kterého se nemusí primárně vyskytovat typické (dispoziční) respiračními příznaky spojené s COVID-19.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7165113/

V případové studii z 15. dubna je uveden případ 65letého muže nakaženého COVID-19, který si stěžoval na rychle vzniklou slabost všech čtyř končetin. Dva týdny před přijetím do nemocnice měl kašel, horečku, RT-PCR (genetické vyšetření na přítomnost viru) byla hlášena jako pozitivní na infekci COVID-19. Elektrodiagnostický test ukázal, že pacient má AMSAN (akutní motorická a senzitivní axonální neuropatie) variantu GBS. COVID-19 stimuluje zánětlivé buňky a produkuje různé zánětlivé cytokiny a v důsledku toho ovlivňuje průběh imunity. GBS je imunitně zprostředkované onemocnění a při jeho vytváření hrají důležitou roli molekulární mimikry, které ovlivňují autoimunitní poruchy. Není jasné, zda COVID-19 indukuje produkci protilátek proti specifickým gangliosidům. V budoucnu by mělo být provedeno další zkoumání mechanismu GBS u pacientů s COVID-19.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32312628