Aktuální k 17. 4. 2020

Zpracovala Ing. Hana Maršálková, Public Health Group Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC

Observační studie publikovaná 17. dubna v časopise The Lancet Public Health, hodnotí dopad řady preventivních opatření (včetně omezení na hranicích, karantény a izolace, distancování a změn v chování populace), které byly v Hongkongu zavedeny v oblasti veřejného zdraví k potlačení přenosu COVID-19. Zároveň se změnou výskytu COVID-19 byl sledován i dopad na výskyt chřipky, která s COVID-19 sdílí některé aspekty přenosu.

Autoři analyzovali data laboratorně potvrzených případů COVID-19, údaje o výskytu chřipky u ambulantních pacientů všech věkových skupin a data dětí hospitalizovaných s chřipkou. Následně odhadli denní efektivní reprodukční číslo (Rt) pro COVID-19 a chřipku A H1N1, aby odhadli změny v přenositelnosti v čase. Postoje ke COVID-19 a změny v chování obyvatelstva byly přezkoumány prostřednictvím tří telefonních průzkumů provedených ve dnech 20. – 23. ledna, 11. – 14. února a 10. – 13. března 2020.

Přenositelnost COVID-19, měřená pomocí Rt, zůstala v Hongkongu přibližně na hodnotě 1 po dobu 8 týdnů. Po zavedení sociálně distančních opatření a změn v chování obyvatelstva se podstatně snížil přenos chřipky. Data z konce ledna ukázala snížení přenosnosti v hongkongské komunitě o 44 %. Z odhadovaného Rt 1,28 před uzavřením škol na 0,72 během doby, kdy byly školy uzavřené. Podobně bylo zaznamenáno snížení přenosnosti o 33 % na základě míry hospitalizace u dětí, z Rt 1,10 před uzavřením školní docházky na 0,73 po jejím uzavření. Ze zhruba 1000 respondentů (n1 = 1008, n2 = 1000 a n3 = 1005) v prvním průzkumu deklarovalo venkovní nošení roušky 74,5 %, ve druhém průzkumu 97,5 % a ve třetím 98,8 %. Dále, 61,3 % (1. průzkum), 90,2 % (2 průzkum) a 85,1 % (3. průzkum) respondentů uvedlo, že se vyhýbali přeplněným místům.

Studie ukazuje, že přijatá epidemiologická opatření byla spojena se sníženým přenosem COVID-19 v Hongkongu a pravděpodobně také významně snížila přenos chřipky v Hongkongu začátkem února 2020.

Zdroj: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30090-6/fulltext