Aktuální k 7. 5. 2020

Zpracovala Mgr. Marie Jankůjová, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Role dětí při šíření koronaviru je klíčovou otázkou od prvních dnů pandemie. Nyní, kdy spousta zemí znovu otevírá školy, se vědci snaží tuto otázku vyřešit. Děti reprezentují velmi malou část případů COVID-19 – méně než 2 % reportovaných případů z Číny, Itálie a Spojených států bylo u lidí mladších 18 let. Někteří vědci soudí, že děti se nakazí a šíří virus méně než dospělí. Jiní se přiklání k tomu, že děti jsou vystaveny nižšímu riziku a nejsou odpovědné za většinu přenosů a otevírání škol podporují. Další skupina vědců argumentuje proti otevírání škol, protože výskyt infekce u dětí je nižší než u dospělých částečně proto, že nebyly vystaveny viru ve velké míře, i proto, že hodně škol bylo uzavřených. Také se zmiňují o tom, že děti nejsou testováni tak často jako dospělí, protože mají tendenci mít mírné nebo žádné příznaky.
Gary Wong, výzkumník dětského respiračního lékařství na čínské univerzitě v Hongkongu, říká že dokud bude komunitní přenos u dospělé populace, opětovné otevření škol jej pravděpodobně ještě usnadní, protože je známo, že ve školách cirkulují respirační viry. Vyřešení této debaty však vyžaduje rozsáhlé, vysoce kvalitní populační studie (některé jíž probíhají), které zahrnují testy na přítomnost protilátek v krvi jako marker předchozí infekce. Jiní vědci studují imunitní odpovědi děti, aby zjistili, proč mají při infekci mírnější příznaky než dospělí.

Riziko přenosu
Ještě méně jisté je, zda nakažené děti šíří virus podobným způsobem jako dospělí. Kirsty Short, viroložka na Queenslandské univerzitě v australské Brisbane, v ještě nezveřejněné analýze domácností v oblastech, kde v té době nebyly zavřeny školy, zjistila, že děti byly prvními přenašeči infekce pouze u zhruba 8 % domácností. Wong však tvrdí, že takový výzkum je neobjektivní, protože domácnosti nebyly vybrány náhodně, ale až po potvrzené nemoci COVID-19 u dospělého.
Existuje jen málo studií přenosu ze škol do širší komunity, australská zpráva z probíhajícího šetření však naznačuje, že je omezená a mnohem nižší než u jiných respiračních virů, jako je chřipka. Mezi více než 850 lidmi, kteří byli v kontaktu s 9 studenty a 9 zaměstnanci, kteří potvrdili, že mají COVID-19 na základních a středních školách ve státě Nový Jižní Wales, byly mezi těmito kontakty zaznamenány pouze dva případy COVID-19, oba u dětí. Na základě těchto důkazů Munro, dětský výzkumník infekčních chorob z univerzitní nemocnice v Southampton, Velká Británie, říká, že děti by měly mít povolen návrat do školy. Znovuotevření škol neznamená návrat k normálu, říká Short. Bude existovat spousta omezení a změn, aby se snížilo riziko přenosu. Důležité bude také studium přenosu na školách, jakmile se znovu otevřou.

Imunitní odpověď
Vědci souhlasí, že děti mají tendenci se s nemocí COVID-19 vyrovnat lépe než dospělí. Většina infikovaných dětí má mírné nebo žádné příznaky, některé však onemocní nebo dokonce umírají. Jedna teorie, proč má většina dětí mírnější příznaky, říká Wong, je, že dětské plíce mohou obsahovat méně receptorů ACE2 (proteiny, které virus SARS-CoV-2 používá k vstupu do buněk) anebo jsou ještě méně zralé. Ale aby to vědci potvrdili, museli by studovat vzorky tkáně od dětí, říká Wong, a ty je velmi obtížné získat.
Jiní navrhli, že děti jsou rutinně vystaveny jiným koronavirům, jako jsou například ty, které způsobují nachlazení, které je chrání před vážným onemocněním. Wong naznačuje, že děti by si mohly na infekci vybudovat vhodnější imunitní odpověď – dost silnou na to, aby bojovaly s virem, ale ne tak silnou, že by to poškodilo jejich orgány. Jeho předběžná analýza 300 jedinců s COVID-19 zjistila, že děti produkují mnohem nižší hladiny cytokinů, proteinů uvolňovaných imunitním systémem. Pacienti všech věkových skupin se závažným onemocněním mají tendenci mít vyšší hladiny cytokinů, říká.

Zdroj: Mallapaty S. How do children spread the coronavirus? The science still isn’t clear. Nature. 2020 May;581(7807):127-128. doi: 10.1038/d41586-020-01354-0. PMID: 32382119.