Aktuální k 14. 5. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 14. 5. 2020 zveřejnil prestižní časopis The New England Journal of Medicine Catalyst článek, ve kterém se autoři zabývají kritickým poklesem počtu pacientů na pohotovostních odděleních v nemocnicích v USA. Analyzují zde možnosti, které by mohly zmenšit obavy pacientů z návštěvy nemocničních oddělení v době pandemie nemoci COVID-19.

Nemocnice v USA se během krize potýkají s pouze polovičním obsazením kapacity pohotovostních oddělení. Nejvýraznější příčinou této změny je obava pacientů z nakažení se nemocí COVID-19, kvůli které se návštěvě nemocnice vyhýbají. Z tohoto důvodu se zvýšila také celková nemocnost a úmrtnost obyvatelstva i na jiné choroby, než je samotný COVID-19.

Hlavní představitelé kalifornské komunitní nemocnice se proto rozhodli využít metodologie „designu zaměřeného na člověka“ (Human Centered Design). Jedná se o kvalitativní výzkum, který se zaměřuje na pochopení lidského chování a potřeb a umožňuje tak implementaci efektivních řešení společenských problémů, tedy i problémů ve veřejném zdraví. Autoři ve své práci popisují jednotlivé složky výzkumu. Jmenovitě šlo o rozhovory s pacienty, ze kterých vyvstalo několik témat k řešení. Tato témata byla zařazena do diskuze, která dala vzniknout prototypům následné intervence.

Hlavní příčiny, které odrazují pacienty od návštěvy nemocnice, jsou autory popsány takto:

  • Pacienti vnímají nemocnice jako rezervoáry infekce.
  • Pacienti nemají informace o tom, jak riziková návštěva konkrétní nemocnice opravdu je.
  • Pacienti se cítí nejistě, pokud mají navštívit pohotovostní oddělení bez předchozí porady se svým lékařem.
  • Zprávy v médiích se soustředí na extrémní případy a vzbuzují tak v pacientech přehnané obavy.
  • Ohrožení pacienti často žijí sami a nemají proto nikoho, kdo by je k návštěvě nemocnice, obavám navzdory, přesvědčil.

Právě na tato témata se autoři studie zaměřili v brainstormingu a rozhodli se otestovat následující řešení:

  • Pečlivě oddělit nemocniční oddělení, ve kterých jsou hospitalizováni pacienti s nemocí COVID-19, od ostatních pacientů a vybavit každého pacienta vlastní sadou hygienických a ochranných pomůcek.
  • Jasná a transparentní komunikace ze strany nemocnic vůči pacientům i široké veřejnosti o možných rizicích nákazy a stavu zdravotních služeb. Tímto způsobem by měly nemocnice odpovědět na zprávy z médií, které vybírají pouze extrémní případy a vzbuzují nepodložené obavy.

Pro obě tato řešení vypracovali autoři podrobný plán a informační materiály pro pacienty i veřejnost a převedli je do praxe. I když sami uvádějí, že je ještě příliš brzy na celkové zhodnocení intervencí, již v prvním týdnu po jejich zavedení se podařilo výrazně navýšit počet pacientů na pohotovostních odděleních. Nelze však zatím s jistotou říci, že se tak stalo právě v důsledku realizovaných opatření.

Zdroj: Wong et al., Where Are All the Patients? Addressing Covid-19 Fear to Encourage Sick Patients to Seek Emergency Care. NEJM Catalyst. 2020; [online ahead of print]. https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0193