Aktuální k 10. 4. 2020

Zpracovali Ing. Jiří Kratochvíla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, a prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FNUSA

Předešlé studie popisovaly typické klinické projevy nemoci COVID-19, jako jsou horečka, průjem, kašel a únava. Tato studie je zaměřena na neurologické obtíže vznikající při onemocnění COVID-19. Výzkum na 214 pacientech s COVID-19 byl proveden v epicentru ve Wu-chanu v Číně. Data hospitalizovaných pacientů s potvrzeným COVID-19 pochází z doby od 16. ledna 2020 do 19. února 2020 z Union Hospital of Huazhong University of Science and Technology in Wuhan.

Bylo zjištěno, že neurologické potíže lze rozdělit do tří kategorií. Poruchy centrálního nervového systému jako jsou závratě, bolesti hlavy, zhoršené vědomí, akutní cerebrovaskulární onemocnění, ataxie či záchvaty. Druhou kategorii představují poruchy periferního nervového systému, kde pacienti necítili chuť, ztratili čich, měli zhoršené vidění a bolesti nervů a třetí kategorií je poškození kosterních svalů.

126 pacientů (58,9 %) mělo lehký průběh nemoci a zbylých 88 pacientů (41,1 %) mělo vážný průběh. Vážnost onemocnění korelovala s jejich respiračními obtížemi. Pacienti s vážnými příznaky byli starší, měli jiná vážná onemocnění (zejména hypertenze, dále diabetes, onemocnění srdce, mozku či ledvin) a vykazovali méně typických příznaků pro onemocnění COVID-19.

Mezi typické projevy nemoci COVID-19 patřila horečka (132 pacientů), kašel (107 pacientů), nechutenství (68 pacientů), průjem (41 pacientů), bolest v krku (31 pacientů), bolesti břicha (10 pacientů). Tyto typické projevy byly častější u pacientů s lehkým průběhem nemoci.

Neurologické obtíže byly zjištěny u pacientů s vážnými příznaky nemoci i s lehkými příznaky nemoci COVID-19, celkem u 78 pacientů (36,4 %). Nejčastěji se objevily poruchy centrálního nervového systému jako jsou závratě (17 pacientů s vážnými příznaky nemoci, 19 s lehkými), bolesti hlavy (15 pacientů s vážnými příznaky nemoci a 13 s lehkými), nastaly také poruchy vědomí (13 pacientů s vážnými příznaky nemoci, 3 s lehkými), akutní cerebrovaskulární nemoci (5 pacientů s vážnými příznaky nemoci a 1 s lehkými, z toho u 5 šlo o mrtvici a u jednoho o krvácení do mozku – tento pacient s vážnými příznaky později zemřel na dýchací potíže) a ataxie (2 pacienti s vážnými příznaky nemoci a žádný s lehkými). Z hlediska onemocnění periferního nervového systému byly nejčastější ztráta chuti (3 pacienti s vážnými příznaky nemoci a 9 s lehkými) a čichu (3 pacienti s vážnými příznaky nemoci a 8 s lehkými). Dále se objevily poruchy zraku (2 pacienti s vážnými příznaky nemoci a 1 s lehkými) a bolest nervů (4 pacienti s vážnými příznaky nemoci a 1 s lehkými). Byly také poškozeny kosterní svaly (17 pacientů s vážnými příznaky nemoci, 6 s lehkými).

Z výzkumu je zřejmé, že nemoc COVID-19 napadá také nervový systém, ne pouze dýchací ústrojí, a nervová onemocnění jsou u COVID-19 obvyklá. Aby se zabránilo zpožděné či nesprávné diagnóze a přenosu neléčené nemoci během pandemie COVID-19, měli by lékaři u pacientů s neurologickými projevy v rámci diferenciální diagnostiky zvažovat možnost závažných akutních respiračních potíží způsobených nemocí COVID-19.

Zdroj: JAMA Neurology DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.1127