Aktuální k 22. 5. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Jedna z posledních studií v prestižním časopise JAMA poukazuje na důležitost sledování klinicky vyléčených pacientů s nemocí COVID-19, protože můžou být zdrojem infekce pro okolí i pro sebe. Tyto informace mohou následně pomoci určit prognózu pro pacienty, kteří splní kritéria pro propuštění do domácí péče.

Idea sledování pacientů i po propuštění z nemocnice a zejména sledování perzistence viru u předešle pozitivních pacientů vznikla z důvodu opětovné hospitalizace a pozitivního výsledku u dvou pacientů. Do dalšího pozorování bylo proto zahrnuto 58 pacientů, kteří byli propuštěni z nemocnice, aby se vyhodnotila potenciální virová perzistence. Vzorky z nosohltanu a konečníku byly testovány pomocí RT-PCR (real time polymerase chain reaction) a doplněny o další údaje, např. z jiných laboratorních analýz.

Celkem 10 pacientů (16,7 %) mělo RT-PCR výsledky pozitivní na COVID-19, včetně pěti pacientů (8,3 %) s pozitivními nálezy nazofaryngeálních výtěrů a šesti pacientů (10,0 %) s pozitivními výsledky análních výtěrů (jeden pacient měl pozitivní výsledky v obou vzorcích).

Žádný z pacientů s pozitivními výsledky na SARS-CoV-2 neměl klinické příznaky COVID-19 po propuštění z nemocnice, s výjimkou příležitostného kašle u dvou pacientů, z nichž oba byli starší 70 let a trpěli dalšími nemocemi. U jednoho z pacientů se rozvinul kašel se sputem pět dní po propuštění z nemocnice. Po sečtení doby hospitalizace a propuštění trvalo uvolňování virových partikulí po dobu 56 dnů od počátku nemoci. U dalšího pacienta byly testy pozitivní ještě tři týdny po propuštění z nemocnice. Protože propuštěným pacientům byla nařízená izolace doma a místní případy byly vzácné, předpokládalo se, že jejich pozitivní výsledky jsou spíše perzistentní virové vylučování než reinfekce.

Tato studie má i své limity. Zejména nízký počet zahrnutých pacientů. Navíc pro objektivní vyhodnocení infekčnosti pacientů po propuštění z nemocnice jsou zapotřebí další studie, které používají k diagnostice izolaci životaschopného viru místo testování RT-PCR.

Zdroj: Wu J, Liu X, Liu J, et l. Coronavirus Disease 2019 Test Results After Clinical Recovery and Hospital Discharge Among Patients in China. JAMA Netw Open. 2020;3(5):e209759. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9759.