Je přístup k vakcínám spravedlivý?

Aktuální k 28. 10. 2020

Zpracovali Mgr. Jan Bobek, Ph.D. a Bc. Dominika Pirklová, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Pandemie COVID-19 spustila ve světě závod ve výrobě vakcín. Jen k 27. září se výrobců objevilo na dvě sta. Vlády zemí, které investovaly do kandidátů na výrobu vakcín, uzavřely dvoustranné dohody. Takovéto dohody by ale mohly vést k tzv. “vakcínovému nacionalismu”, jevu, kdy budou vakcíny vyhrazeny pouze pro země, které do výzkumu investovaly a výsledek si smluvně ochránily. Vakcíny by tedy získaly jen země s nejvyššími příjmy a chudé země by proti nemoci COVID-19 zůstaly nechráněny.

Proto byl vytvořen mezinárodní projekt COVAX, jehož cílem je finanční podpora vývoje vakcín a zajištění přístupu k vakcínám pro země s nízkými příjmy. V současnosti dotuje 72 zemí s vyššími příjmy 92 zemí, které by si vakcínu nemohly dovolit.

Tím je vyřešena polovina problému. Stejně důležité je ale také nabídnout společnostem ochranu před potenciálně velkou odpovědností, pokud by vakcíny COVID-19 způsobily příjemcům negativní následky, s čímž se musí u celosvětově šířené vakcíny počítat. Výrobci totiž nebudou bez ochrany odpovědnosti souhlasit se smlouvami o nákupu vakcín. Také je potřeba si uvědomit, že jsou to právě výrobci, kdo jsou zásadní pro vývoj a přístup k vakcínám a měla by jim být poskytnuta minimální úroveň ekonomické jistoty. A zde nastává patová situace. Lidé, u kterých by vzniklo poškození vakcínou COVID-19, musí mít možnost podat stížnost. Projekt COVAX by tedy měl zavést postup pro odškodnění lidí, u kterých po imunizaci vzniknou závažné nežádoucí účinky. COVAX bude také vyžadovat národní plány pro zavedení vakcín.

Kompenzační systém projektu COVAX by mohl být financován ze zemí s vyššími příjmy nebo prostřednictvím daní. Vzhledem k tomu, že budou pravděpodobně potřeba miliardy dávek vakcíny proti COVID-19, měla by na pokrytí kompenzací stačit i velmi nízká daň. Proto autoři tento přístup preferují.

Zdroj: Halabi S, Heinrich A, Omer SB. No-Fault Compensation for Vaccine Injury – The Other Side of Equitable Access to Covid-19 Vaccines. N Engl J Med. 2020 Oct 28. doi: 10.1056/NEJMp2030600. Epub ahead of print. PMID: 33113309.