Kolchicin při léčbě těžkého a středně těžkého COVIDu-19

Aktuální k 7. 2. 2021

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 7. 2. 2021 zveřejnil časopis Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (RMD Open) studii, ve které autoři sledují vliv kolchicinu na léčbu těžkého a středně těžkého průběhu nemoci COVID-19.  Kolchicin je prudce jedovatý alkaloid, který zabraňuje dělení buněk. V malých dávkách jej však lze použít jako lék, který autoři otestovali v léčbě nemoci COVID-19. Autoři této dvojitě zaslepené studie náhodně rozdělili 75 pacientů se středním až těžkým průběhem nemoci COVID-19 do dvou skupin. První z nich dostávala navíc ke klasické léčbě pouze placebo, zatímco druhá skupina přijímala dvakrát až třikrát denně po dobu 10 dnů 0,5 mg kolchicinu. Studie probíhala mezi 11. dubnem a 30. srpnem 2020. Pacienti potřebovali v průběhu léčby umělou podporu dýchání průměrně po dobu 6,5 dne ve skupině s placebem a průměrně 4 dny ve skupině s kolchicinem. Doba hospitalizace byla v průměru 9 dní ve skupině s placebem a 7 dní ve skupině s kolchicinem. Během studie zemřeli 2 pacienti z 36 ve skupině s placebem a 0 pacientů z 36 ve skupině s kolchicinem. Autoři z těchto výsledků vyvozují, že použití kolchicinu snížilo dobu hospitalizace i umělé podpory dýchání u pacientů se středně těžkým až těžkým průběhem nemoci COVID-19. Výsledky této studie je nicméně potřebné prokázat na větším souboru pacientů.

 

Zdroj: Lopes MI, Bonjorno LP, Giannini MC, Amaral NB, Menezes PI, Dib SM, Gigante SL, Benatti MN, Rezek UC, Emrich-Filho LL, Sousa BAA, Almeida SCL, Luppino Assad R, Veras FP, Schneider A, Rodrigues TS, Leiria LOS, Cunha LD, Alves-Filho JC, Cunha TM, Arruda E, Miranda CH, Pazin-Filho A, Auxiliadora-Martins M, Borges MC, Fonseca BAL, Bollela VR, Del-Ben CM, Cunha FQ, Zamboni DS, Santana RC, Vilar FC, Louzada-Junior P, Oliveira RDR. Beneficial effects of colchicine for moderate to severe COVID-19: a randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. RMD Open. 2021 Feb;7(1):e001455. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001455. PMID: 33542047.