Kolektivní imunita v čínském Wu-chanu

Aktuální k 23. 10. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 23. 10. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association report, ve kterém autoři hodnotí rozsah nákazy nemoci COVID-19 a stav kolektivní imunity ve Wu-chanu v Číně.

Nemoc COVID-19 se může u velkého množství nakažených projevit jen velmi mírnými nebo dokonce žádnými příznaky. Z toho důvodu nahlášené počty pacientů neodpovídají skutečnému šíření nákazy. Autoři této studie se proto rozhodli uskutečnit masivní serologickou studii. Na jejím základě zjistili, kolik procent obyvatelstva již má vytvořené protilátky proti Covidu-19 a nákazu tedy prodělalo.

Tato průřezová studie (matematická analýza dat z více nezávislých zdrojů) byla provedena v nemocnici Tongji na Huazhong University of Science and Technology mezi 27. březnem a 26. květnem 2020. Do studie autoři zařadili pouze dospělé jedince, u kterých zatím nebyl prokázán COVID-19.

Autoři detekovali IgG protilátky proti původci nemoci COVID-19 u 1360 z 35 040 testovaných (3,9 %). Tito jedinci tedy onemocnění prodělali (nebo stále prodělávají), aniž by je zachytil zdravotnický systém. Výskyt těchto imunizovaných jedinců byl výrazně vyšší ve městech (4,4 %) než na předměstích a na venkově (2,9 %) a zahrnoval ve větším počtu ženy (4,4 %) než muže (3,3 %). Autoři neprokázali žádnou souvislost nákazy samotné s věkem (průběh nemoci naopak jasnou souvislost má).

Tato data můžeme interpretovat tak, že mezi zdravými obyvateli se může pohybovat téměř 4 % nakažených. Jinými slovy, každý 25. člověk bez příznaků ve Wu-chanu přenášel nebo stále přenáší COVID-19.

Zdroj: Liu A, Li Y, Wan Z, Wang W, Lei X, Lv Y. Seropositive Prevalence of Antibodies Against SARS-CoV-2 in Wuhan, China. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2025717. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.25717