Mateřské mléko pravděpodobně není zdrojem nákazy viru COVID-19

Aktuální k 19. 8. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 19. 8. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association report, ve kterém autoři zhodnocovali výskyt a aktivitu virové RNA v mateřském mléce žen nakažených původcem nemoci COVID-19.

Autoři zahájili tuto studii v reakci na obavy, podle kterých může dojít k přenosu viru nemoci COVID-19 z kojící matky na dítě. V dosavadních 24 publikovaných testováních se podařilo nalézt virovou RNA v deseti vzorcích mléka od čtyř nakažených kojících žen. Nelze však vyloučit, že do některých vzorků mléka se částice viru dostaly z prostředí nebo z úst nakaženého kojeného dítěte. Ani v jednom případě se také nepodařilo izolovat z mateřského mléka virovou částici a nebyl prokázán přenos viru z matky na dítě skrze mateřské mléko. Autoři však uvádějí, že potenciální riziko přenosu existovat může a proto se rozhodli tuto otázku prozkoumat.
Od března 2020 zvali autoři do této studie všechny kojící obyvatelky USA, u kterých byl pomocí molekulárně biologických metod nalezen virus SARS-CoV-2. Ženy, které souhlasily se začleněním do studie, pak svépomocí pořídily vzorek vlastního mateřského mléka a odeslaly jej poštou do výzkumného centra.
Takto pořízené vzorky byly molekulárně biologicky testovány na přítomnost RNA viru nemoci COVID-19. Dále byly převedeny do tkáňové kultury, aby se ověřila schopnost viru se dále množit a infikovat buňky. Část odebraných vzorků byla navíc šetrně pasterizována podle protokolu, který je využíván v bankách mateřského mléka. Takto pasterizované vzorky byly také vloženy do tkáňové kultury, aby mohla být sledována dlouhodobá aktivita viru.
Od 27. března do 6. května 2020 se do studie zapsalo 18 nakažených kojících žen, které zaslaly od jednoho po dvanáct vzorků mateřského mléka. 17 z těchto žen prodělalo nemoc COVID-19 symptomaticky (objevily se u nich příznaky onemocnění). Celkově bylo otestováno 64 vzorků.
RNA viru COVID-19 byla detekována v mléce jedné z žen, ale pouze v jednom ze vzorků. Vzorky, které tato kojící matka odeslala dva dny před a dva dny po tomto vzorku, byly negativní. V žádném ze vzorků od kojících matek, včetně onoho jediného pozitivního, nebylo zaznamenáno zmnožení virové RNA po vložení do tkáňové kultury. Množení bylo zaznamenáno pouze u kontrolních vzorků, které autoři studie připravili smíšením mateřského mléka a virové kultury COVID-19. Pasterizace však zabránila množení viru i u těchto kontrolních vzorků.
Autoři uvádějí, že ačkoli byla virová RNA v jednom vzorku nalezena, pravděpodobně nebyla schopna množení a infekce. Autoři navíc ověřili, že šetrná pasterizace, kterou využívají banky mateřského mléka, je schopna zabránit šíření viru i z virem silně znečištěného mléka.

Zdroj: Chambers C, Krogstad P, Bertrand K, et al. Evaluation for SARS-CoV-2 in Breast Milk From 18 Infected Women. JAMA. Published online August 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.15580