Může hrát genetická predispozice roli při nemoci COVID-19?

Aktuální k 17. 6. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Nedávná studie publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine se zabývá onemocněním COVID-19 z jiného úhlu. V rozsáhlém projektu zahrnujícím 1610 pacientů s těžkým průběhem nemoci a 2205 kontrolních pacientů z Itálie a Španělska se zaměřili na genom (DNA) pacientů a hledali tak možnou souvislost potenciálních genetických faktorů a zvýšené citlivosti k infekci COVID-19.

Autoři analyzovali celkem 8 582 968 jedno-nukleotidových polymorfismů a provedli metaanalýzu dvou případových kontrolních panelů. Z analýz vyplynulo, že u pacientů, u kterých identifikovali shluky genů (lokusy 3p21.31 a 9q34.2), se rozvinulo respirační selhání COVID-19.  Tento výsledek byl stejný pro pacienty z Itálie i Španělska. Zjistili také potenciální vliv krevních skupin. Asociační signál v lokusu 9q34.2 (část genomu) se shodoval s lokusem krevní skupiny ABO. Analýza zaměřená na krevní skupinu ukázala vyšší riziko v pro krevní skupinu A než u jiných krevních skupin a ochranný účinek v krevní skupině 0 ve srovnání s jinými krevními skupinami (viz obrázek).

covid-genom

Převzato z Ellinghaus et al., The NEJM, 2020. Manhattanův graf asociačních statistik. Červená přerušovaná čára označuje práh genomu pro významnost hodnoty P menší než 5 × 10−8.  šipky vyznačují lokusy asociované s genetickou předispozicí k respiračnímu selhání a ke krevním skupinám AB0.

Zdroj: Ellinghaus D, Dgenhardt F, Bujanda L., et al. Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. The NEJM, published online, June 17, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2020283