Nárůst srdečních selhání během pandemie nemoci COVID-19

Aktuální k 19. 6. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 19. 6. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association Cardiology článek, ve kterém autoři popisují, jaké charakteristiky pacientů jsou spojeny se vznikem srdečních zástav a následnou úmrtností v průběhu pandemie nemoci COVID-19 ve městě New York.

Autoři v rámci této průřezové populační studie zaznamenávali pacienty, kteří byli oživováni po srdeční zástavě mezi 1. březnem až 25. dubnem roku 2020. Získaná data pak srovnávali se záznamy z 1. března až 25. března roku 2019.

Do analýzy charakteristik, které přispívají k rozvoji srdečních selhání v době pandemie, bylo zahrnuto celkem 5325 pacientů. 56 % z nich tvořili muži, průměrný věk pacienta byl 71 let. 3989 pacientů bylo vyšetřováno v průběhu pandemie Covid-19 a zbylých 1336 prodělalo srdeční zástavu ve stejném období v roce 2019.

Ve sledovaném období v roce 2020 zaznamenaly nemocnice v New Yorku celkem 17 188 úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19. Avšak i výskyt srdečních zástav mimo nemocnici byl v roce 2020 trojnásobný oproti roku 2019. Co se týče charakteristik, vykazovali pacienti v roce 2020 průměrně o 4 roky vyšší věk (72 let v roce 2020 oproti 68 letům v roce 2019), a měli méně pravděpodobně bílou barvu kůže (20 % pacientů v roce 2020 oproti 33 % v roce 2019). Častěji trpěli vyšším krevním tlakem (54 % v roce 2020 oproti 46 % v roce 2019), cukrovkou (36 % v roce 2020 oproti 26 % v roce 2019) a fyzickým postižením (57 % v roce 2020 oproti 48 % v roce 2019). Ve srovnání s rokem 2019 se v období pandemie nemoci COVID-19 zvýšila i pravděpodobnost výskytu přidružených srdečních obtíží a snížila se šance na spontánní obnovení krevního oběhu po srdeční zástavě (18 % v roce 2020 oproti 35 % v roce 2019).

Množství srdečních zástav mimo nemocnici a následných úmrtí se během pandemie COVID-19 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně zvýšilo. Toto zvýšení bylo spojeno s vyšším věkem, jinou, než bílou barvou kůže, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, fyzickým postižením a přidruženými srdečními poruchami pacienta. Autoři také předkládají hypotézu, že identifikace pacientů s největším rizikem vzniku srdeční zástavy během pandemie nemoci COVID-19 by měla umožnit včasné a cílené intervence v ambulantním prostředí, které by mohly vést ke snížení úmrtnosti pacientů.

Zdroj: Lai PH, Lancet EA, Weiden MD, et al. Characteristics Associated With Out-of-Hospital Cardiac Arrests and Resuscitations During the Novel Coronavirus Disease 2019 Pandemic in New York City. JAMA Cardiol. Published online June 19, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.2488