Aktuální k 31. 3. 2020

Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Dle informací z Britské rinologické společnosti ze dne 20. 3. 2020, narůstá počet pacientů postižených COVID-19, kteří se prezentují anosmií při absenci dalších symptomů onemocnění.

Ze zkušeností z Jižní Korey, Číny a Itálie se u značné části pacientů s COVID-19 vyskytuje anosmie (ztráta čichu) anebo hyposmie (snížení čichového vjemu). Je udáváno, že v Německu více jak dvě třetiny pacientů mělo anosmii. V Jižní Koreji udávalo 30 % pacientů, kteří byli pozitivně testovaní, anosmii jako hlavní symptom v případě jinak lehkého průběhu onemocnění. Na izolovanou anosmii jako projev COVID-19 poukazují také informace z Íránu, USA, Francie a severní Itálie.

Podle prof. Claire Hopkins mohou pacienti s anosmií bez dalších symptomů patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění.

Vzhledem k uvedeným závěrům doporučují prof. Claire Hopkins, prezidentka Britské rinologické společnosti a prof. Nirmal Kumar, prezident ENT UK (Britská společnost chirurgie krku, nosu a krku) k pacientům prezentujícím se anosmií identický postup jako při dalších symptomech COVID-19.

Zdroj: ANOSMIA COVID-19