Použití léku fluvoxamin u pacientů s nemocí COVID-19

Aktuální k 12. 11. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 12. 9. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association předběžnou zprávu, ve které autoři analyzují účinky léku fluvoxaminu u pacientů s nemocí COVID-19.

Autoři v této studii zkoumali, zda je lék fluvoxamin podávaný během počáteční fáze nemoci schopen zabránit klinickému zhoršení onemocnění.

Studii absolvovalo 152 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin: 80 z nich byl podáván lék fluvoxamin, zatímco dalším 72 placebo. Po 15 dnech, kdy byli pacienti sledováni, nedošlo ke zhoršení klinického stavu u žádného z 80 pacientů, kterým byl podáván fluvoxamin. Naopak ve skupině, kde lékaři podávali placebo, došlo ke zhoršení stavu u 6 pacientů.

Autoři na základě tohoto statisticky významného rozdílu usuzují, že dospělí pacienti s nemocí COVID-19 léčení fluvoxaminem, měli ve srovnání s léčbou placebem nižší pravděpodobnost klinického zhoršení po dobu 15 dnů. Autoři však také uvádějí, že se jedná o výsledky předběžné a k jejich potvrzení by byla potřeba rozsáhlejší studie.

Zdroj: Lenze EJ, Mattar C, Zorumski CF, et al. Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients With Symptomatic COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online November 12, 2020. doi:10.1001/jama.2020.22760