Aktuální k 12. 6. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Plazma od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 může být prospěšná pro pacienty se závažným stupněm onemocnění COVID-19. Cílem je zvýšení schopnosti organismu bojovat s virem.

Co je rekonvalescentní plazma?
U většiny lidí, kteří se zotaví z nemoci COVID-19, se vytvoří protilátky (proteiny, které imunitní systém produkuje v reakci na infekci) na těžký akutní respirační syndrom způsobený virem. Protilátky se nacházejí v plazmě, tj. ve žluté tekuté části krve. Plazma se odebírá od dárců procesem zvaným aferéza (viz obrázek 1), kdy speciální přístroj rozdělí krev do různých složek. Plazma je odebrána, zatímco ostatní složky krve jsou vráceny do těla dárce.

Potenciální výhody rekonvalescentní plazmy
Rekonvalescentní plazma se používá k léčbě jiných infekcí a může být prospěšná v terapii nemoci COVID-19. Vědci předpokládají, že rekonvalescentní plazma může být podána pacientům s těžkým průběhem nemoci COVID-19, aby se zvýšila jejich schopnost bojovat s virem. Ve více státech probíhají studie, které hodnotí využití a prospěch rekonvalescentní plazmy jako léčby a pro prevenci infekce (profylaxe) u některých vysoce rizikových pacientů s onemocněním COVID-19. Rekonvalescentní plazma může poskytnout imunitu tím, že pacientům poskytne neutralizační protilátky proti COVID-19. Ačkoli mnoho informací chybí, předpokládá se, že darovaná plazma může být pro pacienty na počátku nemoci prospěšná. Několik kazuistik naznačuje, že léčba je užitečná, ale stále jsou zapotřebí rozsáhlejší studie.

Potenciální rizika rekonvalescentní plazmy
Transfuze plazmy je pro většinu pacientů bezpečná a dobře tolerovaná. Vedlejší účinky jsou podobné účinkům jako u pravidelné plazmatické transfúze, tj. mírná alergická reakce. Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné vedlejší účinky, jako změny na srdci, plících nebo vznik infekce. Stejně jako u všech krevních produktů je i rekonvalescentní plazma před použitím důkladně testována. Veškerá darovaná krev je testována na kompatibilitu krevních typů a na infekce, jako je hepatitida B a C, HIV a mnoho dalších méně běžných infekcí. COVID-19 se nešíří krví a nehrozí žádné riziko přenosu od dárců.

Jak darovat plazmu
Pacienti, kteří měli pozitivní test a vyléčili se z nemoci COVID-19, mohou darovat plazmu nejdřív 14 dnů od posledních klinických příznaků. Pro potvrzení o překonané nákaze se může použít detekce protilátek. Všichni dárci musí splňovat další kritéria dárcovství krve.

Obrázek 1:

Zdroj: Malani AN, Sherbeck JP, Malani PN. Convalescent Plasma and COVID-19. JAMA, published online June 12, 2020, doi:10.1001/jama.2020.10699