Aktuální k 22. 5. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

V posledních měsících se upínají pohledy lékařů a široké veřejnosti k informacím o tom, který lék bude konečně účinný v boji proti infekci virem COVID-19. A právě prestižní časopis The New England Journal of Medicine vydal odborný článek, kde týmy vědců ze Spojených států, Anglie, Dánska a Singapuru testovaly účinek nitrožilně podaného léku remdesivir.

Do studie bylo zahrnuto celkem 1063 dospělých pacientů hospitalizovaných s infekcí COVID-19 a příznaky postižení dolních cest dýchacích. Pacienti byli náhodně rozděleni do skupiny terapeutické, které byl podán remdesivir (úvodní dávka 200 mg v první den, poté 100 mg denně po dobu až 9 dalších dnů), a do skupiny placebo po dobu až 10 dnů. Ačkoli doba sledování je poměrně krátká, Rada pro monitorování údajů a bezpečnosti léčiv doporučila včasné uvolnění výsledků na základě zjištění z analýzy. Předběžné výsledky od 1059 pacientů (538 přiřazených k remdesiviru a 521 k placebu) naznačují, že ti, kteří dostávali remdesivir, měli střední dobu zotavení 11 dní (9-12 dní), ve srovnání s 15 dny (13-19 dnů) u těch, kteří dostávali placebo. Odhadovaná úmrtnost byla 7,1 % u remdesiviru a 11,9 % u placeba a závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 21 % pacientů ve skupině remdesiviru, 27 % pacientů ve skupině s placebem. Nejzávažnějšími nežádoucími účinky byly respirační selhání, hypotenze, virová pneumonie a akutní poškození ledvin, které byly mezi pacienty ve skupině s placebem o něco častější. Další méně závažné nežádoucí účinky byly anemie, snížený hemoglobin, akutní selhání ledvin, pyrexie nebo zvýšení hladin cukru v krvi, které však byly ve stejné ve skupině s remdesivirem i ve skupině s placebem.

Celkově remdesivir měl lepší efekt na zotavení než placebo, ačkoli výsledky jsou z analýzy ve zkrácené době pozorování.

Zdroj: Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The NEJM, published online May 22, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764?query=recirc_mostViewed_railB_article