Aktuální k 16. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Prestižní časopis Lancet uveřejnil 16. dubna 2020 na svých stránkách komentář odborníků k nošení obličejových roušek v komunitě během pandemie Covid-19 s trefným podtitulem altruismus a solidarita.

 S postupem pandemie COVID-19 se jedna z debat týkala používání obličejových roušek jednotlivci ve společnosti dalších lidí. Počátkem ledna 2020 vydavatelství časopisu Lancet v souvislosti s  touto otázkou zdůraznilo určitou nekonzistentnost v pokynech WHO.

WHO zatím ve svém prozatímním prohlášení ze dne 6. dubna 2020 masové používání roušek pro zdravé jedince v komunitě nedoporučila jako způsob prevence infekce závažného akutního respiračního syndromu coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Veřejné zdravotnictví Anglie (PHE) učinilo podobné doporučení. Naproti tomu americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nyní doporučují nošení látkových roušek na veřejnosti. A mnoho zemí, jako je Kanada, Jižní Korea a Česká republika, požadují nebo doporučují svým občanům nosit roušky na veřejných místech. Přezkoumání důkazů a analýzy podpořili masové nošení roušek v této pandemii. Existují náznaky, že WHO a PHE otázku zrevidují. Tyto úřady doposud nedoporučovaly masové nošení roušek, protože prý neexistuje důkaz, že tento přístup zabraňuje infekci respiračními viry, včetně SARS-CoV-2.

Předchozí výzkum používání roušek ve zdravotnických zařízeních se převážně zaměřil na ochranu nositelů a byl spojen s chřipkou nebo chřipkovým onemocněním. Tyto studie však nebyly navrženy k vyhodnocení masového používání roušek v celých komunitách. Výzkum také nebyl proveden během pandemie, kdy je dodržování nošení roušek dostatečně vysoké, aby mohla být posouzena jejich účinnost. Neexistence důkazů o účinnosti z klinických hodnocení masového nošení roušek by se však neměla rovnat důkazům o neúčinnosti. Důkazy o nefarmakologických opatřeních v oblasti veřejného zdraví, včetně používání roušek ke zmírnění rizika a dopadu pandemické chřipky, byly přezkoumány na semináři svolaném WHO v roce 2019; workshop dospěl k závěru, že ačkoli neexistovaly žádné důkazy ze studií účinnosti při snižování přenosu, citujeme: „existuje pravděpodobnost potenciální účinnosti tohoto opatření“, a doporučil,  aby se při závažné chřipkové pandemii uvažovalo o použití roušek na veřejnosti.

Dalším problémem je nedostatek roušek. Zdravotnické roušky musí být vyhrazeny pro zdravotnické pracovníky. Přesto je důležité, aby roušku nosil každý, jen tak lze docílit nejen sebeochrany, ale také kontroly šíření infekce. Látkové roušky lze snadno vyrobit doma a po praní je znovu použít.

Také existují obavy, že nošení roušky by mohlo vyvolat falešný pocit bezpečí ve vztahu k jiným metodám kontroly infekce, jako je sociální distancování a umývání rukou. Nevíme o žádných empirických důkazech, že nošení roušek by znamenalo, že by byly přehlíženy další přístupy k eliminaci infekce. Je však důležité pro veřejnost zdůraznit význam tohoto bodu, i když se rozhodnou roušky nosit.

Při současném pandemickém stavu má zásadní význam sociální distancování a mytí rukou. Masové nošení roušek by mělo zvláštní význam pro ochranu pracovníků, kteří nemohou zůstat doma. Když se lidé vrátí do práce, masové nošení roušek může pomoci snížit pravděpodobný nárůst přenosu. Jižní Koreji a Hongkongu se podařilo omezit ohniska COVID-19 bez karantény.

Masové nošení roušek je podle našeho názoru užitečným a levným doplňkem sociálního distancování a hygieny rukou během pandemie COVID-19. Toto opatření přesouvá důraz ze sebeochrany na altruismus, aktivně zapojuje každého občana a je symbolem sociální solidarity v globální reakci na pandemii.

Zdroj: Lancet, April 16, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30918-1