Aktuální k 7. 5. 2020

Zpracovala Kristýna Znamenáčková, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 7. května 2020 publikoval prestižní časopis Americké medicínské společnosti (JAMA) výsledky testování spermatu u mužů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Onemocnění COVID-19 se přenáší z člověka na člověka zejména respiračním způsobem, prostřednictvím infikovaných kapének. Ostatní způsoby přenosu vyžadují další ověření, virus SARS-CoV-2 byl však již zjištěn také ve vzorcích stolice, gastrointestinálního traktu, slin a moči. O přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve spermatu je však velmi málo informací.

Mezi 26. lednem 2020 a 16. únorem 2020 proběhla v Městské nemocnici v čínském Šang-čchiou klinická studie u pacientů s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 ve věku 15 let a výše. Na základě pokynů Světové zdravotnické organizace bylo laboratorní potvrzení pro COVID-19 definováno jako pozitivní výsledek pro SARS-CoV-2 v testu reverzně – transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) z výtěru z nosu a hrdla. Zařazení pacienti byli požádáni, aby poskytli vzorek spermatu pro testování výskytu viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR.

Z 50 identifikovaných pacientů nebylo 12 pacientů schopno poskytnout vzorek spermatu – buď byli v komatózním stavu, zemřeli před odběrem nebo měli erektilní dysfunkci. Do testování tak bylo zařazeno celkem 38 pacientů – 23 účastníků (60,5 %) již bylo zotaveno a 15 účastníků (39,5 %) bylo v akutním stadiu infekce. Při testování spermatu bylo zjištěno, že 6 pacientů (15,8 %) mělo pozitivní výsledky na SARS-CoV-2, včetně 4 z 15 pacientů (26,7 %), kteří byli v akutním stadiu infekce, a 2 ze 23 pacientů (8,7 %), kteří byli zotavení, což je zvláště pozoruhodné. Nebyl však významný rozdíl mezi negativními a pozitivními výsledky testů u pacientů podle věku, historie urogenitálních chorob, dní od začátku příznaků, dní od hospitalizace nebo dní od klinického zotavení.

V této kohortové studii bylo zjištěno, že virus SARS-CoV-2 může být přítomen ve spermatu pacientů s nemocí COVID-19 a také ve spermatu zotavených pacientů. Virus by mohl být zanesen do mužského reprodukčního traktu zejména za přítomnosti systémového lokálního zánětu vzhledem k bariérám, které mohou být způsobeny nedokonalou krevní průchodností varlat nebo kožními bariérami. I když se virus nemůže replikovat v samčím reprodukčním systému, může tam přetrvávat, pravděpodobně v důsledku privilegované imunity varlat. Dosud vědci našli v lidském spermatu 27 virů spojených s virémií. Přítomnost virů ve spermatu však může být běžnější, než v současnosti víme a tradiční nepohlavně přenosné viry by neměly zcela chybět v genitálních sekrecích. Studie detekce virů a  jejich perzistence ve spermatu jsou prospěšné pro klinickou praxi a veřejné zdraví, zejména pokud jde o viry, které by mohly způsobit vysokou úmrtnost nebo nemocnost, jako je právě COVID-19.

Tato studie byla omezena malou velikostí vzorku a krátkým následným sledováním. Proto jsou vyžadovány další studie s ohledem na podrobné informace o šíření virů, době přežití a koncentraci ve spermatu.

Pokud by bylo možné prokázat, že virus SARS-CoV-2 lze přenášet sexuálním kontaktem, může být tento přenos kritickou součástí prevence, zejména s ohledem na skutečnost, že byl detekován ve spermatu již zotavených pacientů. Sexuální abstinence nebo používání kondomů mohou být pro tyto pacienty důležitou součástí prevence. Kromě toho stojí za zmínku, že je zapotřebí studií sledujících vývoj plodu. Vyhnout se kontaktu se slinami pacienta a krví nemusí stačit, protože přežití viru SARS-CoV-2 ve spermatu zotavujícího se pacienta může způsobit nákazu ostatních.

Zdroj:  Li, D., Jin, M. Bao, P. et al. Clinical Characteristics and Results of Semen Tests Among Men With Coronavirus Disease 2019, JAMA Netw Open. 2020;3(5):e208292, May 7, doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.8292