Protilátky proti COVID-19 v mateřském mléce očkovaných žen

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 12. 4. 2021 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association zprávu o protilátkách proti COVID-19 v mateřském mléce očkovaných žen.

Vakcinační program proti COVID-19 začal v Izraeli 20. prosince 2020 a jednou z jeho priorit bylo naočkování pracovníků ve zdravotnictví, kam patří i některé kojící ženy. Vědci se u těchto žen pokusili zjistit, zda se protilátky vytvořené po očkování přesouvají i do mateřského mléka, čímž by mohly zabezpečit ochranu před COVID-19 i u kojeného dítěte.

Do studie se zapojilo 84 kojících žen, kterým vědci nejprve odebrali vzorek mateřského mléka. Poté ženy obdržely dvě dávky vakcíny Pfizer-BioNTech v rozestupu 21 dní. Ženám byl dále jednou týdně po dobu 6 týdnů odebírán vzorek mateřského mléka, který vědci testovali na přítomnost protilátek. První z těchto odběrů vědci provedli 2 týdny po první dávce vakcíny a celkem bylo vyšetřeno 504 vzorků mateřského mléka.

Již 2 týdny po první dávce vakcíny nalezli vědci IgA protilátky proti COVID-19 v 62 % testovaných vzorků mléka. Po 4 týdnech (tedy 1 týden po druhé dávce vakcíny) vzrostl poměr mateřských mlék s protilátkami až na 86 %. I po 6 týdnech zůstalo 66 % vzorků pozitivních na IgA protilátky.

Vědci zároveň pozorovali velmi nízké hladiny IgG protilátek proti COVID-19 ve vzorcích z prvních 3 týdnů testování. K výraznému navýšení však došlo ve 4. týdnu, kdy poměr pozitivních vzorků stoupl na 92 %, a v 5. a 6. týdnu dokonce na 97 % vzorů mateřského mléka s přítomností IgG protilátek. U žádné z žen vědci nezaznamenali závažné komplikace. Běžné mírné komplikace se objevily u 56 % z nich po první a u 62 % po druhé dávce vakcíny. Především šlo o bolest v místě vpichu. U 4 kojených dětí se objevila horečka s příznaky zánětu horních cest dýchacích a kašlem, které u 3 z nich vymizely bez potřeby léčby a u 4. dítěte byly bez komplikací přeléčeny.

Vědci tedy nalezli významné množství obou typů protilátek proti COVID-19 v mateřském mléce většiny kojících matek po dobu 6 týdnů při očkování vakcínou Pfizer-BioNTech. Tyto protilátky byly navíc testovány jako aktivní v boji proti infekci a vědci tak předpokládají, že kojení u očkovaných žen může zajistit ochranu dítěte před COVID-19.

 

Zdroj: Perl SH, Uzan-Yulzari A, Klainer H, et al. SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA. Published online April 12, 2021. doi:10.1001/jama.2021.5782