Aktuální k 27. 5. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Před pár dny jsme vám přiblížili nejnovější informace o použití léku remdesivir (zdroj 1) a jeho pozitivní efekt na délku uzdravení. Výsledky práce si zaslouží pozornost nejen pro ilustraci úspěšnosti mezinárodní spolupráce v čase pandemie, ale zejména fakt, že působení léku je pořád nejasné, stejně jako patogeneze samotného onemocnění. Provedení takové klinické studie pouze několik měsíců po objevení SARS-CoV-2 (dále COVID-19) je mimořádným úspěchem. Na straně druhé výsledky byly vydány po zkrácené době pozorování s nevýznamnou statistickou podporou. Jak se v takových případech často stává, počáteční studie vyvolává tak víc otázek, než na kolik odpovídá. Nicméně, nejlepší účinek léku byl pozorován převážně u pacientů, kteří trpěli nemocí COVID-19 v závažné podobě a z výsledků vyplývá, že významný vliv má také načasování zahájení léčby remdesivirem.

Stejný časopis (New England Journal of Medicine) krátce na to zveřejnil výsledky další studie (zdroj 2), ve které vědci pozorovali účinky remdesiviru u pacientů léčených 5 dnů (200 pacientů) ve srovnání s 10 dny (197 pacientů), tj. při mnohem kratší době aplikace než ve výše zmíněné studii (doba aplikace 10 dnů) (zdroj 1). V této studii dostávali pacienti 200 mg/den remdesiviru první den a následující dny byla dávka snížena na 100 mg/den. Také u těchto pacientů došlo ke klinickému zlepšení (po 14 dnech od první dávky), konkrétně u 65 % pacientů v skupině 5denní aplikace a 54 % pacientů ve skupině s 10denní aplikací. Nutno podotknout, že pacienti ve skupině 10denní aplikace vstupovali do studie s těžším průběhem nemoci než pacienti ve skupině 5denní aplikace. Limitací této studie je nižší počet pacientů a zejména nezahrnutí kontrolní skupiny (tj. skupina placebo), takže celkové posouzení účinnosti remdesiviru není jasné. Také v této studii se vyskytly nežádoucí vedlejší účinky, např. nevolnost (9 % pacientů), respirační selhání (8 %), nebo zácpa (7 %). Ačkoli po čtrnácti dnech od první dávky zemřelo 16 pacientů v skupině 5denní aplikace a 21 pacientů ve skupině s 10denní aplikací, 120 pacientů ze skupiny 5denní aplikace a 103 ze skupiny 10denní aplikace bylo propuštěno. Závěrem této studie je doporučení, aby v současné době, kdy je dostupnost léku remdesivir omezená, byla upřednostněna žilní aplikace v pětidenním režimu, a to zejména u pacientů v ranním stadiu těžkého průběhu nemoci COVID-19 (tj. když dostávají kyslíkovou podporu bez nutnosti intubace). Tím, že se remdesivir bude používat u více pacientů, získáme víc dat, což může pomoci rozhodnout, pro kterou skupinu pacientů bude terapie pomocí remdesiviru nejvíce prospěšná.

Pozitivním faktem u obou studií je to, že analýza vztahu mezi použitím remdesiviru a klinickým stavem může napomoci k objasnění patogeneze nemoci COVID-19. Analýza podskupin pacientů ve zmíněných studiích pomohla objasnit možný efekt dalších faktorů, jako jsou rasa, věk, pohlaví a koexistující nemoci. Je také zřejmé, že patogeneze COVID-19 zahrnuje nejen replikaci viru, ale také imunomodulaci a zánět, což vyzdvihuje nutnost dalších studií, ve kterých bude použita kombinovaná terapie antivirotik a protizánětlivých látek ve vhodném sledu (zdroj 3). Počáteční výsledky jsou tak krokem vpřed na cestě k vývoji účinné léčby nemoci COVID-19.

Zdroje:

  1. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The NEJM, published online May 22, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764?query=recirc_mostViewed_railB_article
  2. Goldman JD, Lye DCB, Hui, DS, et al. Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid-19. The NEJM, published online May 27, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2015301. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015301?query=C19&cid=DM92634_NEJM_Registered_Users_and_InActive&bid=205893484
  3. Dolin R, Hirsch MS. Remdesivir — An Important First Step. The NEJM, published online May 27, 2020. DOI: 10.1056/NEJMe2018715. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2018715?query=C19&cid=DM92634_NEJM_Registered_Users_and_InActive&bid=205893484