Aktuální k 20. 5. 2020

Zpracovali Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Public Health Group Cerebrovaskulárního výzkumného programu, a prof. MUDr. Robert Mikulík Ph.D., FNUSA

Dne 20. 5. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association report, ve kterém autoři analyzují správnou techniku nošení respirátorů typu N95 u obyvatelstva Singapuru.

Do studie se mohli zapojit pouze lidé s trvalým bydlištěm v Singapuru, kteří dosáhli 21 let a byli vybaveni respirátorem typu N95. Respirátory obdržely singapurské domácnosti již v roce 2014 v rámci programu havarijní připravenosti, a to včetně návodu k jejich použití. Respondenti byli navštíveni instruovaným tazatelem, který je požádal o nasazení masky a následně vizuálně zhodnotil, jestli ji používají správně.

Z 2499 oslovených domácností se do studie zapojilo 714 respondentů, z nichž pouze 90 (12,6 %) úspěšně prošlo vizuálním testem. Nejčastější chybou, které se dopustilo 521 respondentů, bylo nevhodné upevnění popruhu. 442 respondentů zanechalo viditelnou mezeru mezi respirátorem a kůží a 431 respondentů utáhlo nosní sponu. Signifikantně nižšího počtu chyb se dopouštěli mladší respondenti a také ti, kteří absolvovali školení používání masek. Využití piktografického manuálu (přiloženého k respirátoru N95) průchod testem nijak signifikantně neovlivnilo.

Autoři na základě těchto výsledků vyslovují podporu hypotéze, podle které je využívání respirátorů typu N95 příliš komplexní a tedy nevhodné pro širokou veřejnost. Také upozorňují, že vládní opatření, která vyžadují nošení obličejových masek, by měla být spojena s účinnými školícími materiály. Piktografické návody se totiž ukazují jako nedostačující.

Zdroj: Yeung et al., Assessment of Proficiency of N95 Mask Donning Among the General Public in Singapore, JAMA Netw Open. 2020;3(5):e209670. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9670.