Aktuální k 28. 4. 2020

Zpracovala Ing. Hana Maršálková, Public Health Group Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC
Je třeba přesunout naši pozornost, aby nedošlo k nenávratnému poznamenání nastupující generace
28. dubna se časopis British Medical Journal v editorialu zaměřil na dopady opatření, zavedených ve snaze zabránit šíření pandemie COVID-19, na děti a mladé lidi. Upozorňuje na možný vznik tzv. sekundární pandemie ve smyslu negativního dopadu na fyzické a duševní zdraví dětí. Autor uvádí, že krizová opatření, která vedou k tomu, že rodiny tráví více času v isolaci pohromadě, mohou být důvodem pro zvýšený výskyt rizikového chování. Jakýkoliv projev zneužití či zanedbání dítěte je v době mimořádných opatření těžší odhalit, protože na dítě pravidelně nedohlíží učitel, lékař, či sociální pracovník, jejichž činnost byla pozastavena nebo omezena. Britové také ze strachu z nákazy o 25 % méně navštěvují urgentní příjem. Dalším faktem je, že se o 22 % zvýšil prodej alkoholu (březen 2020), což představuje další riziko pro děti ve společné domácnosti s rodiči, užívajícími alkohol. V neposlední řadě se zvýšil počet volání na dětskou tísňovou linku a výjezdy policie k případům domácího násilí. Tyto indicie naznačují, že po obnovení normálního chodu společnosti budou muset být posíleny aktivity na ochranu dětí. Aby se předešlo nezvratnému poznamenání mladé generace, je potřeba vypracovat plán, který zároveň bude v souladu s již dříve vytyčenými body – jako dětská obezita, duševní zdraví či předčasné úmrtí. Celkovou změnu v přístupu ke zdraví dětí je nutné začít shora – u vlády, která povzbudí ostatní, aby se na strategii začali podílet. Nyní, když je Velká Británie za vrcholem pandemie, by měla být pozornost zaměřena na děti a na reformu přístupu k jejich potřebám.

Zdroj: BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1669