Riziko COVID-19 spojené s leteckou dopravou

Aktuální k 1. říjnu 2020

Zpracovala: Dominika Pirklová, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Jak se přenáší COVID-19?

Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, se přenáší při aktivitách jako je mluvení, kašlání, kýchání nebo zpívání. Přenos se uskutečňuje v kapénkách na krátkou vzdálenost nebo v menších aerosolových částicích, které mohou překonat větší vzdálenosti. Další osoba je pak nakažena, pokud se částice s virem dostanou do úst, nosu nebo na ruce. Přenos viru se ale může uskutečnit také skrz kontakt s povrchem.

Jak čistý je vzduch v osobních letadlech?

Vzduch v letadlech vstupuje do kabiny z otvorů nad hlavou a proudí k vývodům, které jsou umístěné u podlahy. Jelikož vzduch vstupuje i opouští kabinu ve vzduchových sloupcích, mísí se mezi jednotlivými řadami jen minimálně a je tedy malá pravděpodobnost šíření virových částic napříč celou kabinou.

Proud vzduchu v dopravních letadlech putuje mnohem rychleji než v běžném vnitřním prostoru budov. Polovinu tvoří čerstvý vzduch zvenčí, druhá polovina se recykluje přes HEPA filtry stejného typu, který se používá na operačních sálech. Zbylé riziko, se kterým je třeba se vyrovnat tedy vychází vyloženě z kontaktu s ostatními cestujícími, kteří by mohli být nakažliví. Opěradla sedadel vytváří částečnou bariéru mezi cestujícími a během letu většina z nich zůstává relativně nehybná, čímž přichází pouze do malého kontaktu tváří v tvář.

Navzdory poměrně velkému počtu cestujících, se počet podezření a potvrzení případů přenosu nemoci COVID-19 během letů po celém světě jeví jako malý. Riziko na palubě lze dále snížit pomocí obličejových bariér (roušky, kryty).

Kroky ke snížení rizika ze strany letišť a leteckých společností

Preventivní kroky, které mohou být na letištích a na palubě podniknuty, zahrnují měření teploty, dotazování se na příznaky (horečka, ztráta čichu, zimnice, kašel, dušnost); zajištění zvýšeného čištění prostor a dezinfekce; bezkontaktního nastupování  a zpracování zavazadel; používání fyzických bariér a sanitace na letištích; vyžadování dodržování fyzické vzdálenosti na letištích a během nástupu na palubu; používání obličejových krytů nebo masek; oddělení cestujících na palubě. Je-li to možné, mohou se také upravit stravovací a nápojové služby s cílem omezení kontaktu; kontrolovat přístup do uliček a koupelen za účelem minimalizace kontaktu; omezit vystavení členů posádky infekci a usnadnit sledování kontaktu v případě, že se u cestujícího objeví infekce.

Mezi další kroky, které jsou prověřovány, patří předletové testování na COVID-19 a úprava požadavků pro karanténu.

Kroky, které mohou podniknout cestující

Noste masku, necestujte, pokud se necítíte dobře a omezte příruční zavazadla. Udržujte odstup od ostatních, kdykoli je to možné a nahlaste zaměstnancům, pokud je někdo zjevně nemocný. Pokud máte k dispozici vzduchovou trysku nad hlavou, nastavte ji tak, aby mířila přímo na vaši hlavu, a udržujte ji otevřenou. Pokud je to možné, zůstaňte sedět a postupujte podle pokynů posádky. Často si myjte nebo dezinfikujte ruce a nedotýkejte se obličeje.

Zdroj: Pombal R, Hosegood I, Powell D. Risk of COVID-19 During Air Travel. JAMA. Published online October 01, 2020. doi:10.1001/jama.2020.19108