Aktuální k 18. 5. 2020

Zpracovala Mgr. Martina Sittová, Ph.D. Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 18. května 2020 zveřejnil prestižní časopis Americké medicínské společnosti (JAMA) odborný článek, který shrnuje aktuální stav sérologicky pozitivních jedinců na SARS-CoV-2 v okresu Los Angeles, Kalifornie.

Nedostatečné znalosti o rozsahu epidemie COVID-19 negativně ovlivňují rozhodovací procesy a plánování v oblasti veřejného zdraví. Většina zpráv o potvrzených případech se spoléhá na testování symptomatických  pacientů na základě polymerázové řetězové reakce. Tyto odhady potvrzených případů chybí u jednotlivců, kteří se zotavili z infekce, s mírnými příznaky a individuálními projevy, které nebyly zkoumány kvůli omezené dostupnosti testů. Ve vzorku komunity byly provedeny sérologické testy pro odhad kumulativní prevalence (pozn. aktuálního výskytu) akutního respiračního syndromu způsobeného infekcí SARS-CoV-2. Sérologické testy umožňují identifikovat aktivní i dříve prodělané infekce.

Byly testovány protilátky specifické pro SARS-CoV-2 pomocí imunotestu s laterálním průtokem (Premier Biotech). Zúčastnit se mohli obyvatelé Los Angeles, z okruhu 15 mil od testovacího místa. Účastníkům bylo nabídnuto testování na 6 studijních místech 10. dubna a 11. dubna 2020. Těm, kteří se nemohli dostavit k testování, bylo nabídnuto testování v domácím prostředí 13. a 14. dubna 2020. Účast byla omezena na jednu dospělou osobu na domácnost. Každý test zkoumali nejméně dva zaměstnanci studijního týmu. Tato data byla použita k odhadu výskytu protilátek SARS-CoV-2 v populaci. Byly vypočteny podíly pozitivních testů (buď IgM protilátka [pozn. signalizují aktivní infekci] nebo IgG [pozn. signalizují dříve prodělanou infekci]) v analyzovaném vzorku.

Z celkového počtu 1952 lidí, kteří byli vyzvání k testování na protilátky, jich 1702 (87,2 %) udělilo souhlas a 865 (50,9 %) bylo skutečně testováno. Ti, kteří nebyli testováni, se nemohli dostavit k testování z časových důvodů nebo se vůbec neobjevili. Dva výsledky byly neprůkazné kvůli chybě u testovacích souprav a byly odebrány z analyzovaného vzorku. Z celkového počtu 863 dospělých bylo 60 % žen, 55 % jich bylo ve věku 35 až 54 let, 58 % bylo bílé rasy, a 43 % mělo roční příjem domácnosti vyšší než 100 000 dolarů. Třináct procent nahlásilo horečku s kašlem, 9 % horečku s dušností a 6 % ztrátu pachu nebo chuti. Třicet pět jedinců (4,06 % [CI, 2,84 % – 5,60 %]) bylo pozitivních. Skupina pozitivních se lišila podle rasy / etnicity, pohlaví a příjmu. Vážený podíl účastníků, kteří byli pozitivně testováni, byl 4,31 % (CI, 2,59 % -6,24 %). Po nastavení citlivosti testu a specificity, vážená a nevážená prevalence SARS CoV-2 protilátek byla 4,34 % (CI, 2,76 % -6,07 %) a 4,65 % (CI, 2,52 % -7,07 %).

V této komunitní studii séroprevalence (pozn. poměr jedinců sérologicky pozitivních k celkovému počtu jedinců ve sledované populaci) v Los Angeles, byla prevalence protilátek proti SARS CoV-2  4,65 %. Z odhadu vyplývá, že přibližně 367 000 dospělých mělo protilátky SARS-CoV-2, což je podstatně více než potvrzený kumulativní počet 8430 infekcí v kraji dne 10. dubna. Proto úmrtnost na základě potvrzených případů může být vyšší než údaje na základě počtu infekcí.

Zdroj: Neeraj et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2-Specific antibodies Among Adults in Los Angeles County, California, on April 10-11, 2020, JAMA. 2020 May 18, doi:10.1001/jama.2020.8279