Slibné výsledky použití dexametazonu u pacientů s COVID-19

Aktuální k 2. 9. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 2. 9. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association článek, ve kterém autoři analyzují vliv protizánětlivého léku dexametazonu na pacienty se středně těžkým a kritickým průběhem nemoci COVID-19.

Autoři v této studii zkoumali, jestli je protizánětlivý lék dexametazon schopen zmírnit projevy nemoci COVID-19 a zabránit tak rozvoji syndromu akutní dechové tísně a poškození plic. Vědci proto sledovali pacienty na 41 jednotkách intenzivní péče v Brazílii.

Do studie byli zapsáni pacienti se středním a těžkým průběhem nemoci mezi 17. dubnem a 23. červnem 2020 a byli náhodně rozděleni do dvou skupin. 151 pacientů navíc ke standardní péči obdrželo dávku 20 mg dexametazonu nitrožilně denně po dobu 5 dnů. Po dobu dalších pěti dnů pak lékaři dávku snížili na 10 mg. Zbývajících 148 pacientů obdrželo pouze standardní péči. Tito pacienti tvořili kontrolní skupinu. Hlavním výstupem, který vědci měřili, byl počet dnů, které pacienti strávili bez přístrojové podpory dýchání v prvních 28 dnech studie.

Pacienti, kterým byl podáván dexametazon, se bez podpory dýchání obešli v průměru necelých 7 dní. Pacienti, kteří dostávali pouze standardní péči, strávili bez podpory dýchání v průměru pouze 4 dny. Pacienti s dexametazonem navíc vykazovali menší počet orgánových selhání. V počtu úmrtí ani v počtu dnů strávených na jednotce intenzivní péče však nebyl mezi skupinami statisticky významný rozdíl. U pacientů s dexametazonem zaznamenali vědci nižší počet druhotných infekcí.

Autoři z těchto výsledků vyvozují, že použití dexametazonu by mohlo zvýšit průměrný počet dní, ve kterých se pacienti obejdou bez podpory dýchání.

Zdroj: Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, et al. Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-Free in Patients With Moderate or Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and COVID-19: The CoDEX Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online September 02, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17021