Aktuální k 17. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Časopis Science zveřejnil 17. dubna 2020 zprávu o srovnávací patogenezi (vznik a vývoj chorobných změn v těle) COVID-19, MERS a SARS na subhumánním (zvířecím) primátovém modelu.

Navzdory velkému počtu případů a úmrtí je o patogenezi této virové infekce k dispozici jen omezené množství informací. Dvě zprávy o histologickém vyšetření plic tří pacientů prokázalo oboustranné poškození plic (DAD), plicní edém a tvorbu skelní membrány, svědčící o syndromu akutní respirační tísně (ARDS) –  takže podobná zjištění jako během vypuknutí SARS-CoV v letech 2002/2003. Patogeneze infekce SARS-CoV byla dříve studována na zvířecím primátovém modelu (makak jávský), kde se u starších zvířat nemoc vyvinula. V současné studii byla infekce SARS-CoV-2 charakterizována na stejném zvířecím modelu a porovnávána s infekcí MERS-CoV a historickými údaji o SARS-CoV.

Nejprve byly dvě skupiny po čtyřech makacích jávských (mladí dospělí ve věku 4–5 let; a starší dospělí ve věku 15–20 let) naočkováni kombinovanou intratracheální (IT) a intranazální (IN) cestou kmenem SARS-CoV-2 od německého cestovatele vracejícího se z Číny.  14 dní po naočkování nebyly u žádného infikovaného zvířete pozorovány žádné zjevné klinické příznaky, s výjimkou serózního nosního výtoku u jednoho stárnoucího zvířete. 14. den po naočkování byla všechna zvířata sérokonvertována (změna ze seronegativního na seropozitivní), což bylo zjištěno přítomností specifických protilátek proti SARS-CoV-2 virové doméně.

Pro posouzení závažnosti infekce SARS-CoV-2 ve srovnání s MERS-CoV byli mladí makakové (3–5 let) naočkováni MERS-CoV cestou IN a IT. Všechna zvířata zůstala bez klinických příznaků. V 21. den po naočkování byla zvířata sérokonvertována, což bylo odhaleno v jejich séru přítomností protilátek specifických pro MERS-CoV .

Výsledky ukazují, že makaci jávští jsou tolerantní vůči infekci SARS-CoV-2, vylučují virus po delší dobu a vykazují chorobu podobnou COVID-19. V tomto modelu subhumánních primátů se SARS-CoV-2 účinně rozmnožuje v respiračních epiteliálních buňkách v dýchacích cestách, včetně nosní dutiny, průdušek a průduškových alveolách.

U makaků infikovaných SARS-CoV-2 byl virus vylučován z nosu a krku bez přítomnosti klinických příznaků a detekován v pneumocytech (ploché buňky ve stěně plicního váčku) typu I a II, v ohniscích dásňového onemocnění a v řasnatých buňkách nosních a bronchiálních sliznic. U infekce SARS-CoV byly plicní léze závažnější, zatímco byly mírnější u infekce MERS-CoV, kde byl virus detekován hlavně u pneumocytů typu II. Tato data ukazují, že SARS-CoV-2 způsobuje u makaků onemocnění podobné COVID-19 a poskytuje nový model pro testování preventivních a terapeutických strategií.

Porovnání infekce SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2 v tomto modelu může identifikovat klíčové cesty v patogenezi těchto nově vznikajících virů.

Zdroj: Science,  17 Apr 2020: eabb7314, DOI: 10.1126/science.abb7314