Testování vakcíny mRNA-1273 postoupilo do další fáze

Aktuální k 14. 7. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 14. července zveřejnil prestižní časopis The New England Journal of Medicine předběžnou zprávu o testování vakcíny proti nemoci COVID-19, která funguje na bázi mRNA (mediátorové ribonukleové kyseliny).

Nemoc COVID-19 se objevila na konci roku 2019 a rychle se rozšířila po celém světě. Tato situace vedla k mezinárodnímu úsilí o urychlený vývoj vakcíny proti tomuto onemocnění. Jednou z testovaných látek je i vakcína mRNA-1273, která kóduje stabilizovaný membránový protein koronaviru. Imunitní systém očkovaného jedince by tak měl získat možnost vytvořit si proti tomuto proteinu protilátky dříve, než se setká se skutečným virem.

Autoři provedli první fázi otevřené klinické studie, ve které postupně zvyšovali dávku vakcíny u 45 zdravých dospělých jedinců ve věku 18 až 55 let. Tito dobrovolníci byli rozděleni do tří skupin (po 15 lidech) a obdrželi dvě vakcinace po 28 dnech. Vakcína mRNA-1273 byla podávána v dávce 25 μg v první skupině, 100 μg ve druhé skupině a 250 μg ve třetí skupině.

Po první vakcinaci byla hladina protilátek vyšší ve skupině, která dostávala vyšší dávku vakcíny (koncentrace byla 29. dní po vakcinaci vypočítána jako geometrický průměr titrů protilátek [GMT]: 40 227 ve skupině 25 μg, 109 209 ve skupině 100 μg a 213 526 ve skupině 250 μg). Po druhé vakcinaci se koncentrace protilátek ještě zvýšily (57. den po vakcinaci: 299 751 GMT, 782 719 GMT a 1 192 154 GMT). Nežádoucí účinky, které se vyskytly u více než poloviny účastníků, zahrnovaly únavu, zimnici, bolesti hlavy, bolesti svalů a bolest v místě vpichu. Systémové nežádoucí účinky byly častější po druhé vakcinaci, zejména u tří účastníků, kterým byla aplikována nejvyšší dávka vakcíny (21 % z těch, kterým byla podána dávka 250 μg).

Vakcína mRNA-1273 vyvolala imunitní odpověď u všech účastníků a byla shledána bezpečnou pro další fázi testování.  Tato zjištění podporují další vývoj této vakcíny.

Zdroj: Jackson LA, Anderson EJ, Rouphael NG, et al. An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 – Preliminary Report [published online ahead of print, 2020 Jul 14]. N Engl J Med. 2020;NEJMoa2022483. doi:10.1056/NEJMoa2022483