Účinky rekonvalescentní plazmy jsou nulové

Aktuální k 23. 11. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Krevní plazma vyléčených pacientů (tzv. rekonvalescentní plazma) je v řadě nemocnic používána pro boj s nemocí COVID-19. Studie nyní publikovaná v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ale nyní ukázala, že rekonvalescentní plazma pro pacienty žádný prospěch nemá.

Studie se zúčastnilo 333 pacientů s nemocí COVID-19, u kterých se rozvinul těžký zápal plic. 228 z nich podali lékaři rekonvalescentní plazmu, zatímco 105 pouze placebo. Pacienti byli do obou skupin rozděleni náhodně a nevěděli, který z přípravků je jim podáván.

30 dnů po podání přípravků nebyl mezi skupinami pozorován žádný statisticky významný rozdíl. Úmrtnost u pacientů, kteří obdrželi rekonvalescentní plazmu i placebo, byla přibližně 11 %. U obou skupin navíc lékaři zaznamenali shodný vývoj onemocnění.

Autoři studii uzavírají s tím, že léčba rekonvalescentní plazmou neposkytuje žádnou výhodu oproti léčbě placebem.

Zdroj: Simonovich VA, Burgos Pratx LD, Scibona P, Beruto MV, Vallone MG, Vázquez C, Savoy N, Giunta DH, Pérez LG, Sánchez MDL, Gamarnik AV, Ojeda DS, Santoro DM, Camino PJ, Antelo S, Rainero K, Vidiella GP, Miyazaki EA, Cornistein W, Trabadelo OA, Ross FM, Spotti M, Funtowicz G, Scordo WE, Losso MH, Ferniot I, Pardo PE, Rodriguez E, Rucci P, Pasquali J, Fuentes NA, Esperatti M, Speroni GA, Nannini EC, Matteaccio A, Michelangelo HG, Follmann D, Lane HC, Belloso WH; PlasmAr Study Group. A Randomized Trial of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Nov 24. doi: 10.1056/NEJMoa2031304. Epub ahead of print. PMID: 33232588.