Účinnost použití antivirotik u nemoci COVID-19

Aktuální k 5. 10. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

V době čekání na vakcínu proti nemoci COVID-19 hledají zdravotníci i výzkumníci jiné cesty léčby této choroby. Mnoho z nich vkládá naděje do léků s antivirotickým působením. Kromě remdesiviru je na seznamu také hydroxychlorochin, lopinavir nebo ritonavir. A právě účinek posledních dvou byl cílem studie, jejíž výsledky publikoval časopis The Lancet. Vědecká skupina RECOVERY Collaborative Group získala výsledky z velké klinické studie, kde se posuzovala účinnost léčby lopinavirem a ritonavirem. Ve srovnání s předešlými studiemi bylo do této randomizované studie zahrnuto až 5040 pacientů ze 176 nemocnic ve Velké Británii (3077 mužů a 1963 žen) a průměrný věk účastníků studie byl 66,2 roku (SD± 15,9). Antivirotiky bylo léčeno 1616 pacientů (dávka 400 mg lopinavir plus 100 mg ritonavir  každých 12 h/10 dní nebo do propuštění), 3424 pacientů bylo léčeno standardně. Zajímavé je, že během terapie nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi pacienty s terapií lopinavirem a ritonavirem oproti pacientům s běžnou péčí, tj. nebyl rozdíl v mortalitě ze všech příčin v prvních 28 dnech, v délce hospitalizace nebo v riziku progrese onemocnění vedoucího k použití mechanické ventilace či smrti. Analýzy také nepotvrdily účinek nebo přínos léčby u pacientů s méně závažným onemocněním. Celkově tato, i předešlé studie, došly ke stejnému závěru –  užívání lopinaviru s ritonavirem není účinné ke zlepšování zdravotních výsledků u pacientů přijatých do nemocnice s chorobou COVID-19.

Limitem studie je nedostatek informací o dalších laboratorních markerech týkajících se přežívaní a zátěže viru na dýchací cesty po expozici lopinavirem u léčených pacientů. V každém případě výsledky studií vedly k aktualizaci pokynů pro klinické řízení pro COVID-19 ve smyslu nedoporučit užívání lopinaviru-ritonaviru u pacientů přijatých do nemocnice s COVID-19 mimo klinické studie.

Dle doposud známých údajů by mohla být účinná kombinovaná léčba s antivirotiky a imunomodulátory s cílem zlepšit stav vážněji nemocných pacientů s COVID-19. A proto hodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinované léčby pro těžký průběh nemoci COVID-19 by mělo být prioritou probíhajících i budoucích klinických studií.

Zdroj: RECOVERY Collaborative Group. Lopinavir–ritonavir in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, published online October 5, 2020, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32013-4. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext

Cao B, Hayden FG. Antiviral monotherapy for hospitalised patients with COVID-19 is not enough. The Lancet, published online October 5, 2020, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32078-X.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32078-X/fulltext#back-bib2