Účinnost remdesiviru u pacientů s nemocí COVID-19

Aktuální k 8. 10. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Již v květnu během první vlny pandemie COVID-19 vyšly předběžné účinky použití remdesiviru u pacientů s těžkým a středním průběhem nemoci s nadějnými pozitivními výsledky (1). Před pár dny byla v časopise The New England Journal of Medicine byla publikována finální data o účinnosti tohoto antivirového léku. Do studie bylo zahrnuto 1062 pacientů, kteří měli známky infekce dolních cest dýchacích způsobených COVID-19. Byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali buď remdesivir (úvodní dávka 200 mg 1. den, následovaná 100 mg denně po dobu až 9 dalších dnů), nebo placebo (fyziologický roztok) po dobu až 10 dnů. Primárním výsledkem byla doba do zotavení, definovaná buď propuštěním z nemocnice, nebo hospitalizací pouze pro účely kontroly infekce. Studie potvrdila střední dobu zotavení na 10 dní u pacientů s remdesivirem a 15 dní u pacientů s placebem. Ke klinickému zlepšení došlo průměrně v 15. den studie u pacientů s remdesivirem, navíc byla v této skupině v 15. den nižší úmrtnost (6,7 %) než ve skupině s placebem (11,9 %). Po ukončení studie bylo zjištěno mírné navýšení nežádoucích účinků, než byly předběžné výsledky, a to u 24,6 % pacientů s remdesivirem a 31,6 % s placebem (2).

Další volbou medikace pro lékaře byl na počátku pandemie také hydroxychlorochin, běžně používaný k léčbě malárie a revmatických onemocnění. Doporučení k léčbě bylo na základě in vitro studií, nekontrolovaných studií a malých randomizovaných studií. Nicméně, již v květnu nebyly potvrzeny pozitivní účinky hydroxychlorchinu (3) a ani poslední studie, která sledovala účinky tohoto léku na 1561 pacientech ve srovnání s 3155 pacienty s běžnou terapií, nepotvrdila jeho přínosné působení. Naopak u pacientů, kteří dostávali hydroxychlorochin, byla zaznamenána vyšší úmrtnost (27 %) než u pacientů s běžnou léčbou (25 %), navíc u těchto pacientů docházelo ke zhoršení stavu s následnou nutností mechanické ventilace (4).

Celkově má použití remdesiviru lepší efekt na zkrácení doby do zotavení než placebo. Nadále se nedoporučuje použití hydroxychlorochinu k léčbě nemoci COVID-19.

Zdroje:

  1. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The NEJM, published online May 22, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764?query=recirc_mostViewed_railB_article
  2. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. The NEJM, published online October 8, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764?query=featured_coronavirus
  3. Geleris J, Sun Y, Platt J, et al. Observational Study of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 7. doi: 10.1056/NEJMoa2012410. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410?query=featured_home
  4. The RECOVERY Collaborative Group. Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. The NEJM, published online October 8, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2022926. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022926?query=RP