Uzavření škol jako nástroj v boji s nemocí COVID-19: Nový pohled z Velké Británie

Aktuální k 7. 10. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 7. 10. 2020 zveřejnil prestižní časopis The British Journal of Medicine studii, ve které autoři sledují vliv uzavření škol na úmrtnost na nemoc COVID-19 ve Velké Británii. Zároveň autoři předkládají předpovědi dalšího vývoje onemocnění.

Cílem autorů tohoto článku bylo hlouběji analyzovat data, na základě kterých se zákonodárci ve Velké Británii rozhodli k uzavření škol v březnu 2020. K tomu autoři využili výpočty založené na tzv. CovidSim modelu, který pro tento účel vyvinuli vědci na Královské univerzitě v Londýně. Pro ověření jeho relevance autoři použili data známá v březnu 2020 a srovnali předpověď modelu s reálným vývojem pandemie ve Velké Británii a Severním Irsku.

Autoři této studie naznačují, že uzavření škol se ukázalo jako vysoce účinné při snižování akutní vytíženosti jednotek intenzivní péče (JIP). Na druhou stranu však z výpočtů plyne, že přísná opatření prodlužují dobu trvání pandemie a navyšují počet úmrtí v dlouhodobém horizontu. Toto navýšení je dáno tím, že opatření cílí především na část populace mimo rizikovou skupinu (např.: uzavření škol atd.) a při dlouhodobějším průběhu epidemie se předpokládá vyšší zásah ohrožených starších jedinců. Autoři proto soudí, že bez rychlého vývoje vakcíny se nepodaří snížit celkových počet obětí pandemie ve Velké Británii a Severním Irsku pod 200 tisíc.

Autoři zároveň vyvozují, že optimální strategie proti pandemii nemoci COVID-19 se liší od strategie pro chřipkovou epidemii a to především kvůli odlišnému věkovému profilu úmrtnosti. Proto by podle nich mělo dojít především k distancování jedinců patřících do rizikových skupin (např. nad 70 let) a nikoli k uzavírání školských zařízení, která jsou mimo ohroženou skupinu, a jejich nízká promořenost pak prodlužuje vytvoření kolektivní imunity a tedy i průběh pandemie.

Zdroj: Rice, K., Wynne, B., Martin, V., & Ackland, G. J. (2020). Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions. BMJ (Clinical research ed.), 371, m3588. https://doi.org/10.1136/bmj.m3588