Uzavření škol v USA a vliv na výskyt a úmrtnost na nemoc COVID-19

Aktuální k 29. 7. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 29. 7. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association článek, ve kterém autoři vyhodnocují souvislost mezi celonárodním uzavřením škol a výskytem a úmrtností na nemoc COVID-19 v USA.

Autoři prováděli tuto observační studii mezi 9. březnem a 7. květnem 2020 s využitím epidemiologických dat o populaci celých Spojených států amerických. Porovnávali výskyt a úmrtnost na nemoc COVID-19 mezi dvěma obdobími: 1) před uzavřením vzdělávacích institucí a 2) po jejich uzavření (s časovým odstupem 10 až 20 dnů, aby se měla změna možnost projevit).

Jednotlivé státy USA byly rozděleny do skupin (čtyř kvartilů) na základě kumulativního výskytu nemoci COVID-19 na 100 000 obyvatel v době uzavření škol. K odhadu absolutních rozdílů ve výskytu nemoci COVID-19 využili autoři regresní modelování.

Kumulativní výskyt nemoci COVID-19 se v době uzavření škol v USA pohyboval od 0 až po 15 případů na 100 000 obyvatel. Uzavření škol bylo spojeno s významným poklesem výskytu nemoci (o 62 % v průměru) i úmrtnosti (o 58 % v průměru). Pokles byl přitom nejvýraznější v oblastech, kde byl už při uzavření škol nízký výskyt nemoci COVID-19. Například ve státech s nejnižší incidencí nemoci COVID-19 zaznamenali autoři snížení až o 72 % ve srovnání s 49 % ve státech s nejvyšším výskytem.

Na základě této analýzy autoři vytvořili model, podle kterého by uzavření škol v době nízkého výskytu (odpovídajícímu prvnímu kvartilu) nemoci COVID-19 vyústilo ve snížení výskytu až o 129 případů na 100 000 obyvatel za 26 dní a o 1,5 méně úmrtí na 100 000 obyvatel během 16 dní.

Mezi 9. březnem a 7. květnem 2020 bylo uzavření škol v USA dočasně spojeno se snížením incidence a úmrtnosti na nemoc COVID-19. Ve státech USA, které uzavřely školy již v době nízkého kumulativního výskytu nemoci COVID-19, došlo po jejich uzavření k nejvýraznějšímu snížení výskytu a úmrtnosti. Je však možné, že část snížení mohla souviset s jinými souběžnými vládními nařízeními.

Zdroj:Auger KA, Shah SS, Richardson T, et al. Association Between Statewide School Closure and COVID-19 Incidence and Mortality in the US. JAMA. Published online July 29, 2020. doi:10.1001/jama.2020.14348