Aktuální k 7. 4. 2020

Mgr. Tomáš Messerschmidt

Nejzávažnější průběh onemocnění COVID-19 mají převážně starší osoby a osoby s chronickým onemocněním. Objevující se důkazy naznačují, že nejzávažnějšími komplikacemi COVID-19 jsou sepse a kardiovaskulární nebo respirační komplikace.  Zvyšuje užívání nesteroidních protizánětlivých léků – NSAID (v ČR převážně léky s obsahem účinné látky ibuprofen a další léky užívané proti bolesti a zánětu) tato rizika?

V observačních studiích je dlouhodobé užívání NSAID spojeno s výskytem kardiovaskulárních příhod, jako je infarkt myokardu, srdeční selhání a cévní mozková příhoda. Akutní infekce dýchacích cest jsou rovněž spojeny s výskytem kardiovaskulárních příhod, infarktem myokardu, srdečním selháním a cévní mozkovou příhodou a užívání NSAID může zvyšovat rizika těchto příhod. Nežádoucím účinkem NSAID může být poškození ledvin, které se s větší pravděpodobností vyskytne mezi skupinami pacientů zasaženými COVID-19, tento efekt je dále zhoršován horečkou a dehydratací jako průvodních jevů COVID-19.

Zatím nemáme k dispozici vědecké důkazy, zda se vedlejší účinky NSAID vztahují i k onemocnění COVID-19. Přerušované a nepravidelné užívání NSAID může pomoci pacientům při úlevě od bolestí kloubního a svalového aparátu, zejména během noci – pokud přípravky obsahující paracetamol nejsou dostatečně účinné.

Lidé, kteří berou nízkou dávku aspirinu pro sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob, by měli pokračovat v léčbě. Aspirin má protizánětlivé účinky pouze při mnohem vyšších dávkách (např. 1-4 g denně).

V souhrnu existuje rozumný důkaz o spojitosti mezi NSAID a respiračními a kardiovaskulárními nepříznivými účinky, ale zatím nemáme žádný důkaz týkající se konkrétně lidí s COVID-19.

Pozn.: Z obecného doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL a Světové zdravotnické organizace WHO nevyplývá nutnost přestat s léčbou léky obsahujícími ibuprofen.[1],[2]

[1] Může ibuprofen zhoršit průběh onemocnění u osob s COVID-19?, SZÚ. In: [cit. 09.04.2020]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/muze-ibuprofen-zhorsit-prubeh-onemocneni-u-osob-s-covid-19

[2] Užívání léků s ibuprofenem a paracetamolem s ohledem na výskyt nemoci COVID-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv. In: [cit. 09.04.2020]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-na

Zdroj: LITTLE, Paul. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and covid-19. BMJ [online]. [cit. 2020-04-07]. DOI: 10.1136/bmj.m1185. ISSN 1756-1833. Dostupné z: http://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.m1185