Vědci otestovali neutralizační schopnost protilátek proti čtyřem mutacím

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

The Journal of the American Medical Association vydal 19. března zprávu o neutralizačních protilátkách proti SARS-CoV-2 po infekci a vakcinaci.

Autoři článku se pokusili zjistit, jaký vliv má mutace viru SARS-CoV-2 ve spike proteinu na neutralizační schopnost protilátek obdržených buď po infekci nebo po vakcinaci. Tato neutralizační schopnost je důležitá pro zabránění vzniku onemocnění COVID-19.

Vzorky séra byly odebrány od 3 skupin pacientů. U první skupiny se jednalo o pacienty hospitalizované s infekcí COVID-19 (vzorky byly odebrány 5–19 dnů od začátku symptomů). Druhá skupina sestávala z pacientů v rekonvalescenci (vzorky byly odebrány 32–94 dnů od začátku symptomů). Třetí skupinu tvořili lidé, kteří obdrželi vakcínu mRNA-1273 proti COVID-19 (vzorek byl odebrán 14 dnů po obdržení druhé dávky).

Výzkum se zaměřil na 4 varianty viru. První varianta (nCoV/USA_WA1/ 2020) se podobala původnímu kmenu z Wuhan a spike protein tohoto viru byl použit pro výrobu mRNA-1273 vakcíny (Moderna). Druhá varianta (EHC-083E) měla D614G mutaci ve spike proteinu. Jednalo se o hlavní variantu viru, která se šířila v době realizace této studie. U třetí varianty (B.1.1.7) se jednalo o britskou mutaci, která je známá svojí vyšší nakažlivostí. U ní byl prokázán větší počet mutací ve spike proteinu. Poslední varianta (N501Y) byla vytvořena uměle. Obsahovala mutaci v doméně, která je důležitá pro navázání na receptor, a kterou lze také najít v britské mutaci.

Pro zhodnocení účinnosti protilátek byl použit Virus Reduction Neutralization Test (VRNT). Při tomto testu byla séra pacientů zředěna a inkubována vždy se stejným množství viru. Pro zpracování výsledků se zhodnotila zředění, při kterých byly protilátky schopny neutralizovat minimálně 50 % virových částic. Nejvyšší míra zředění, při které protilátky stále neutralizují virus, se udává jako titr. Dále byl vypočítán průměrný titr pro danou skupinu pacientů či očkovaných, tzv. GMTs (Geometric Mean Titres).

U všech 3 skupin byly srovnány hodnoty VRNT a GMT pro jednotlivé varianty viru. Výsledky se u žádné ze skupin výrazně neodlišovaly od ostatních skupin. Z této studie tedy vyplývá, že protilátky získané po infekci i vakcinaci si udržují svoji neutralizační schopnost proti všem testovaným variantám viru. Nicméně, s příchodem dalších variant viru je nutné dále sledovat účinnost protilátek.

Mezi limity této studie patří malý počet pacientů, možná nenáhodnost jejich výběru, nedostatek klinických výsledků a vysvětlení souvislosti mezi titrem protilátek a ochranou před infekcí.

 

Zdroj: Edara VV, Hudson WH, Xie X, Ahmed R, Suthar MS. Neutralizing Antibodies Against SARS-CoV-2 Variants After Infection and Vaccination. JAMA. Published online March 19, 2021. doi:10.1001/jama.2021.4388