Vědci zanalyzovali srážlivost krve po aplikaci vakcíny AstraZeneca

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Po očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca došlo u několika lidí k závažným zdravotním problémům způsobeným změnou ve srážlivosti krve. Vědci se proto rozhodli tuto změnu srážlivosti prozkoumat podrobněji. Výsledky studie zabývající se nadměrnou srážlivostí krve a úbytkem krevních destiček po očkování vakcínou ChAdOx1 (AstraZeneca) publikoval prestižní časopis The New England Journal of Medicine 9. dubna 2021.

Vědci analyzovali klinické a laboratorní záznamy a vzorky 11 pacientů z Německa a Rakouska, u kterých se objevila sraženina (trombus) v krevním řečišti 5. až 16. den po očkování vakcínou AstraZeneca. Vědci u těchto pacientů detekovali protilátky proti PF4-heparinovému komplexu (komplex destičkového faktoru 4 a heparinu), které spouští silnou srážlivou reakci a mohou tak způsobit trombózu. Vědci do studie zahrnuli také vzorky dalších pacientů, u kterých existovalo podezření na vznik trombu v reakci na vakcínu AstraZeneca.

Každý z 11 sledovaných pacientů byl postižen jedním nebo více tromby s výjimkou jednoho, který zemřel na krvácení do mozku. Ze zbývajících 10 pacientů zemřelo dalších 6. Tromby se nejčastěji vyskytovaly v oblasti mozkových žil, břicha a u 3 pacientů byla diagnostikována plicní embolie. Všichni pacienti, kteří byli testováni jako pozitivní na protilátky proti PF4-heparinovému komplexu, byli pozitivní také v testu, který prokázal aktivitu krevních destiček nezávisle na heparinu. I další analýzy prokázaly, že zvýšená srážlivost byla závislá na aktivaci PF4.

Vědci v této studii prokázali, že očkování vakcínou ChAdOx1 (AstraZeneca) může vzácně způsobit tvorbu trombů v krevním řečišti spojenou s poklesem počtu krevních destiček (tzv. trombotickou trombocytopenii). Tato reakce je způsobena tvorbou protilátek proti PF4 a klinicky napodobuje průběh autoimunitní reakce na příjem heparinu (léku, který má snižovat srážlivost krve).

 

Zdroj: Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 10.1056/NEJMoa2104840. Epub ahead of print. PMID: 33835769.