Aktuální k 29. 5. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Z důvodu obav prodloužení pooperačního zotavení nebo perioperačních komplikací způsobených nemocí COVID-19 v mnoha zemích pokleslo množství provedených operací. Na efekt akutního respiračního syndromu COVID-19 na pooperační zotavení se zaměřili vědci ve studii publikované v časopise The Lancet. Tato studie uvádí úmrtnost a plicní komplikace u pacientů s perioperační infekcí COVID-19 v sledované době 30 dnů.

Informace do studie byly získané z 235 nemocnic z 24 zemí, zahrnovaly všechny pacienty podstupující chirurgický zákrok, u nichž byla infekce COVID-19 potvrzena do 7 dnů před nebo 30 dnů po operaci. Primárně se sledovala úmrtnost do 30 dnů po operaci a dalším měřítkem byly plicní komplikace definované jako pneumonie, syndrom akutní dechové tísně nebo neočekávaná pooperační ventilace.

Celkově v období od 1. ledna do 31. března 2020 podstoupilo operaci 1128 pacientů. U 835 pacientů byl proveden pohotovostní a u 280 pacientů plánovaný chirurgický zákrok. Infekce COVID-19 byla potvrzena předoperačně u 294 pacientů. Celkově úmrtnost do 30 dnů byla 23,8 % (268). Plicní komplikace se vyskytly u 577 pacientů; úmrtnost do 30 dnů u těchto pacientů byla 38,0 % (219 z 577), což představuje 81,7 % (219 z 268) všech úmrtí. Vyšší úmrtnost byla spojena s mužským pohlavím, věkem nad 70 let, s malignitou, dále u pohotovostních a větších chirurgických zákroků.

Protože pooperační plicní komplikace se vyskytují u poloviny pacientů s perioperační infekcí COVID-19 a jsou spojeny s vysokou úmrtností, mezní hodnoty pro chirurgický zákrok během pandemie COVID-19 by měly být vyšší než v běžném režimu. To se týká zejména mužů ve věku 70 let a starších. Dále by se mělo zvážit odložení neurgentních zákroků a podpora alternativní léčby za účelem oddálení nebo vyloučení potřeby chirurgického zákroku.

Zdroj: COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study. The Lancet, published online May 29, 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31182-X